Záložníci a dobrovolníci mají za sebou první týden základního výcviku

Záložníci a dobrovolníci mají za sebou první týden základního výcviku

První dny v zeleném mají za sebou frekventanti šestitýdenního kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

Záložníci i dobrovolníci se již v průběhu prvního týdne naplno věnovali výuce a výcviku, který má za cíl naučit je základním právům a povinnostem, základním činnostem potřebným k přežití na bojišti, ovládat obsluhu a střelbu, ale i vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon takovéhoto poslání.

Těžiště všech kurzů základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, topografické, zdravotnické přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení. „První týden je ve znamení pořadové a tělesné přípravy a k tomu velkého množství teorie,“ vysvětluje zastupující vrchní praporčík VeV – VA nadpraporčík Marek Mareček a vyjmenovává část z toho, co již nynější vojínky a vojíni absolvovali: „Základní práva a povinnosti vojáka, přednášky k chemickým i jaderným zbraním a bojovým biologickým a průmyslově nebezpečným látkám a ochraně proti nim, dále to byly základy první pomoci, nauka o samopalu, ženijní zátarasy, základní spojovací prostředky používané v AČR, příprava vojáka k boji, péče o zraněné v bojové činnosti, Duchovní služba AČR, nacvičovali se pořadové cviky a pohyby beze zbraně, tvary jednotek, základní pravidla vojenského vystupování a chování, tedy místo dovolených a prázdnin čas obětovaný především na učebnách až do pozdních večerních hodin. Součástí prvního týdne byla i vstupní lékařská prohlídka a úvodní přezkoušení z fyzické zdatnosti, tedy sedy-lehy, kliky a běh na 12 minut.“

Teorii začne střídat praktický výcvik v jednotlivých druzích vojenských příprav až po ten komplexní a pokud frekventanti ve všem uspějí, čeká je složení slavnostní vojenské přísahy a převzetí absolventských certifikátů na Masarykově náměstí ve Vyškově ve čtvrtek 31. srpna.


Text a foto: Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. July 2017)