Během k „Esprit de Corps“

Během k „Esprit de Corps“

Dne 2. a 5. října proběhl u „Praporčické školy“ společný pětikilometrový běh vojáků účastnících se kariérových kurzů probíhajících u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků.

Hlavním cílem studia v poddůstojnickém a základním praporčickém kurzu je získání kariérního předpokladu, potřebného pro další postup ve služební kariéře. Na cestě k tomuto cíli mají dnes vojáci za sebou pět týdnů studia a počátkem října absolvovali první průběžný test z nově získaných vědomostí.

Avšak nejen samotné studium vojenských předpisů je základní náplní výuky v uvedených kariérových kurzech. Prostředí „Praporčické školy“ je taktéž místem, kde se vojáci seznamují s vojenskou historií a tradicemi. Zároveň i příležitostí, kdy instruktoři formují takzvaný „Esprit de Corps“. Mezinárodně známý termín označující inspiraci, týmového ducha a pocit sounáležitosti k jednotce. Vojáci demonstrují svou sounáležitost ke svým jednotkám při vlastních prezentacích. Projevují tak svou hrdost na to, čeho jsou součástí, toho co dělají. Nad rámec této hrdosti, ale během studia též budují týmového ducha uvnitř své čety, tvoří kamarádské vazby s příslušníky ostatních vojenských odborností a rovněž získávají pocit sounáležitosti k vlastnímu hodnostnímu sboru. I proto jsou seznamováni s úlohou a prostředky vojenské solidarity. Jedním z nástrojů je i Vojenský fond solidarity, který je prezentován jako nástroj naděje, profesní sounáležitosti a kamarádství. V neposlední řadě je jim též vysvětlováno, proč je pomoc, například skrze Vojenský fond solidarity, vnímána jako silný projev profesionality každého vojáka.

Samotný první ročník hromadného běhu „Praporčické školy“ se stal novou tradicí. Pětikilometrový běh byl naplánován na trase uvnitř areálu Vojenské akademie ve Vyškově a byl rozdělen do dvou dnů. V tom prvním běželi účastníci základního praporčického kurzu a poté následoval běh poddůstojnického kurzu. Stanoveným cílem společného pětikilometrového běhu nebylo prověření fyzické kondice, ale naopak snaha pomocí této společné aktivity probudit týmového ducha kolektivu, inspirovat vojáky a společným úsilím dosáhnout cíle jako jeden tým.

Při této příležitosti se posluchači rozhodli vybrat dobrovolnou finanční částku a touto podpořit Vojenský fond solidarity. Tímto gestem společně uctili památku padlých kolegů a podpořili fond v poskytování pomoci těm, kteří ji mohou v budoucnu sami potřebovat. Vojenskému fondu solidarity předali úctyhodných 27 670 Kč.


Text a foto: praporčík Bc. Martin Remeš

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. October 2018)