Oslavy 100. výročí vzniku republiky: Vyškovští se účastní slavnostních a pietních aktů, vojenské přísahy a Přehlídky 2018

Oslavy 100. výročí vzniku republiky: Vyškovští se účastní slavnostních a pietních aktů, vojenské přísahy a Přehlídky 2018

Pátek 26. října 2018. Vlakové nádraží Vyškov. Ve večerních hodinách sem míří autobusy a vojenské tatry, které přiváží z kasáren Dědice desítky vojáků a vojákyň v polních uniformách a se zavazadly. Zde do speciálně připraveného vlaku postupně nastupuje na 570 armádních nováčků s doprovodem. Vlak vyjíždí směr Praha - Dejvice a veze ty, kteří zde složí vojenskou přísahu.

Přepravu mimořádně vypraveným vlakem Českých drah po celou dobu koordinuje spolu s dalšími odborníky, veliteli a instruktory také zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV‑VA) plukovník gšt. Petr Svoboda, který její význam a symboliku vysvětluje slovy: „Jedeme vlakem z Vyškova do Prahy, protože není lepší historické kontinuity než ve dnech 100. výročí vzniku samostatného státu jet s vojáky, kteří přísahají věrnost tomu státu do Prahy vlakem, tak jako legionáři, kteří bojovali kolem celého světa. Tam poté vyjdeme do kopce na Pražský hrad, kde vojáci a vojákyně složí slib věrnosti České republice před vrchním velitelem ozbrojených sil,“ a dodává: „Osobně si myslím, že na to budou mít milou vzpomínku ve svém životě.“

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu však odstartovali Vyškovští již v kasárnách Dědice, a to v ranních pátečních hodinách, kdy si příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) v rámci slavnostního shromáždění připomenuli 28. říjen 2018 poselstvím ministra obrany Lubomíra Metnara, věnovaném všem vojákům z povolání i občanským zaměstnancům. Odpoledne se poté  zástupci VeV-VA přesunuli do města Vyškova, kde se účastnili pietního aktu u sochy T. G. Masaryka.

V následujících dvou dnech je pak v Praze kromě slavnostní vojenské přísahy nováčků kurzu základní přípravy čeká vrchol velkolepých oslav, a to účast celku svých profesionálů v čele s velitelem VeV-VA brigádním generálem Radkem Hasalou na Přehlídce 2018. I ti se již během zítřka přesunují do Prahy, a to po několikadenních společných nácvicích s ostatními armádními složkami v Bechyni.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: autor a kapitán Martin Urbánek, OProfPř VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. October 2018)