Vstupní branou do armády dnes prošly další stovky nováčků

Vstupní branou do armády dnes prošly další stovky nováčků

Armádní rekruti, nováčci aktivní zálohy, ale i účastníci dobrovolného vojenského cvičení. Ti všichni hlásili v pondělí 1. dubna nástup do kurzů základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. A nastoupilo jich celkem 518.

Společenský klub kasáren Dědice se začal zaplňovat civilisty již po šesté hodině ranní. Někteří využili možnosti přespat zde v kasárnách z neděle na pondělí, a tak se k příjmu dostavili již po ubytování a strávené první noci v armádním prostředí.

Zahájení bylo pro všechny společné. Rozdělení do čet, seznámení se se svými veliteli a instruktory a samozřejmě se svými spolubojovníky, minimálně těmi, které nyní musí mít v nástupovém tvaru vedle sebe. Už od začátku totiž každý musí znát své místo v tvaru. Muži, ženy, různého vzdělání i věkových skupin. Všichni nyní vojíni. Mezi nimi i drobná vojínka Monika Voráčová, která se po dlouholeté práci pro VLRZ rozhodla ve 44 letech pro kariéru profesionálky, a pokud úspěšně absolvuje tříměsíční kurz, posílí vojenské kuchaře v Bučovicích. S připravenými doklady každý absolvoval úvodní vstupní formality, včetně lékařských, ubytování, odběr stravy a začalo postupné vystrojování.

Jako první zamířila do výstrojního skladu 27členná četa aktivních záloh a dobrovolníků. Ti zde budou absolvovat společný šestitýdenní kurz základní přípravy. Mezi dobrovolníky, který byl jedním z prvních oblečen do „zeleného“, byl Václav Izák, 33letý architekt z Prahy. Ten své rozhodnutí zúčastnit se dobrovolně vojenského výcviku bere jako vnitřní povinnost, projev vlastenectví a přiznává, že zájem o armádu je u něj tak velký, že ho dokonce láká stát se profesionálem. A hned dostává svoji první funkci – zapisovatele nafasované výstroje celé čety. Stejně jako jeho nynější spolubojovnice, velmi sympatická třicetiletá dobrovolnice Linda Doan, volí možnost rozdělit si výcvik na dva třítýdenní bloky, s ohledem na své zaměstnání. „Myslím, že by to mělo být povinné pro všechny, pro muže i ženy,“ říká vojínka Linda, která je interní auditorkou v bance, zastávající názor, že by každý měl mít základní dovednosti a povědomí o obraně naši vlasti. Oba pak spojuje pravidelné sportování, Linda cvičí až 5 krát týdně, fyzicky jsou tedy připraveni. Mezi záložníky pak jsou i tací, jako v případě automechanika vojína Milana Vorála, který neuspěl při přijetí na vojenskou střední školu, či vojína Alojze Petráka, který musel tento kurz poprvé ukončit ze zdravotních důvodů. A přesto se ani jeden nevzdal myšlenky jít za svým snem a vytouženým cílem dál. Vždy existuje nějaká cesta.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. April 2019)