11 příslušníků AČR absolvovalo kurz vojenských pozorovatelů OSN

11 příslušníků AČR absolvovalo kurz vojenských pozorovatelů OSN

V pátek 20. května 2022 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) uskutečnilo slavnostní předání certifikátů jedenácti úspěšným absolventům kurzu Vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/EU.

Tomuto aktu byli přítomni velitel Velitelství pro operace (VeOper) generálporučík Josef Kopecký, náčelník odboru řízení operací VeOper plukovník gšt. Josef Nejedlý, zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Jiří Adamec a náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Hynek Pavlačka. Dva absolventi převzali navíc z rukou generála Kopeckého i ocenění pamětní mincí a nejlepší absolvent kapitán K.E. z VeOper plaketu velitele VeOper.

„Kurz byl velmi náročný, příprava probíhala v termínu od 2. do 19. května 2022, často do pozdních večerních hodin, druhá polovina formou nepřetržitého vojenského výcviku na srubovém táboře a v dalších prostorách Vojenského výcvikového prostoru (VVP) Březina,“ vysvětluje major Radim Brloh z Centra přípravy do zahraničních operací a doplňuje: „Při přípravě nových vojenských pozorovatelů jsme aplikovali osobní praktické znalosti a zkušenosti z misí OSN a příslušníkům kurzu jsme předali nejen široké penzum informací o fungování OSN a mírových operací, ale proběhla i instruktážní příprava ze základních vojensko-odborných předmětů.“

Kurz Vojenských pozorovatelů byl třítýdenní, kdy právě závěrečný víkend a týden byl zaměřen na praktická cvičení v terénu. Ten dále přibližuje jeho velitel nadporučík Vlastimil Vašina: „11 účastníků, mezi nimiž byly 4 ženy, bylo rozděleno do 3 týmů, ve kterých plnili úkoly. Scénář byl rozehrán ve VVP Březina, kde se nacházel fiktivní stát Richland a mírová mise OSN UNIFIR, rovněž fiktivní. Avšak vše další již bylo skutečně simulované dle námi připraveného scénáře,“ k čemuž nadporučík Vašina dále dodává: „Především jsme rozehrávali jednání s příslušníky ozbrojených frakcí, vyjednávání ve vesnicích, zdravotnické události, či řešení situace s nálezem nevybuchlé munice, kdy samozřejmě každý den docházelo ke zhoršování bezpečnostní situace a prudkým změnám, až po ty krizové, včetně chování v zajetí. Tedy vše, s čím by se v roli vojenských pozorovatelů mohli setkat.“

Tomu všemu samozřejmě předcházela i velmi náročná psychologická příprava, kde skvělou práci odvedly příslušnice Oddělení operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví AČR podplukovnice Darina Záchová a majorka Markéta Konečná. A tento náročný, jedinečný kurz, by neproběhl ani bez široké participace nejen příslušníků Centra přípravy do zahraničních operací, bývalých příslušníků misí OSN, pomoci personálu a řidičů z praporu zabezpečení Vyškov, ale i 73. tankového praporu Přáslavice, 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou a Centra vojenské kynologie Chotyně (Grabštejn).


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv Centra přípravy do zahraničních operací, Vladimír Bezděk, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Květen 2022)