Staň se příslušníkem jednotky aktivní zálohy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově

Výcvikový kurz aktivní zálohy je součástí Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově. Jednotka je tvořena šesti výcvikovými pracovišti a pracovištěm speciálních odborností.

Obsazení všech 40 míst je plánováno pro vojáky aktivní zálohy zejména na pozicích instruktorů výcviku (rotmistr a nadrotmistr) a dále lektorů právní a psychologické podpory (poručík).

K podpoře jednotky jsou určeni dva vojáci z povolání Úseku základní přípravy.

Úkoly jednotky

Jednotka je určena pro zajištění výuky a výcviku v kurzech základní přípravy pro nové příslušníky aktivní zálohy a pro vojáky v záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení.

Výuka a výcvik budou organizovány společným úsilím s instruktory výcviku z řad vojáků z povolání ostatních výcvikových kurzů Úseku základní přípravy.

Dle kapacitních možností je dále počítáno i s vyčleňováním lektorů a instruktorů výcviku k podpoře výcviku u pěších jednotek krajských vojenských velitelství.

Výkon služby

U všech příslušníků výcvikového kurzu AZ je plánováno s jejich povoláním na pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu šesti týdnů (42 dnů) v každém kalendářním roce.

Příprava příslušníků jednotky AZ

Obsah a rozsah odborné přípravy bude posuzován individuálně se zohledněním dosaženého civilního vzdělání, odborné praxe a době zařazení u jednotek AČR.

Odborná příprava bude realizována formou instrukčně metodických zaměstnání společně s ostatními instruktory z řad vojáků z povolání, zařazením do kurzů realizovaných u VeV-VA, ale i formou odborných praxí (stáží) u jednotlivých složek VeV-VA.

Předpoklady pro zařazení do jednotky AZ

  • znalosti a dovednosti odpovídající dané vojenské odbornosti
  • schopnost pracovat v týmu i samostatně
  • fyzická zdatnost
  • schopnost „učit“ a „naučit“

Pozice příslušníků výcvikového kurzu AZ budou prioritně obsazována vojáky AZ se zkušenostmi s vedením výuky a výcviku (příslušníci AZ, kteří jsou zařazeni u jednotek AZ min. 3 roky a více; bývalé vojáky z povolání zařazené do AZ nebo specialisté s civilním vzděláním a praxí odpovídající služebnímu zařazení).

Výhody služby u jednotky AZ VeV-VA

  • možnost vlastní seberealizace a zúročení získaných znalostí a dovedností při výuce, výcviku a výchově nových vojáků AČR
  • hodnost odpovídající náročnému výkonu služby
  • možnost kariérního růstu
  • dostupnost výcvikové dokumentace
  • výměna zkušeností z výcviku s instruktory z řad vojáků z povolání
  • možnost dalšího rozvoje, absolvování odborných příprav a kurzů u VeV-VA

Kontakt

náčelník Úseku základní přípravy

štábní praporčík Pavel KONVALINKA, tel. 973 455 591

E-mail:

pavel.konvalinka@vavyskov.cz

Adresa:

Velitelství výcviku-Vojenská akademie

Víta Nejedlého

682 01

Odkazy:

Webové stránky - Aktivní záloha AZ

Webové stránky - Kariéra

 

Česky