Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

V termínu 6. 2. – 2. 6. 2023 probíhá také Kurz pro nižší důstojníky, a to v nové formě studia za podpory LMS (Learning Management System) EDUWEB. Jde o kariérový kurz společný pro všechny odbornosti a specializace, jehož cílem je splnění kvalifikačního požadavku stanoveného pro výkon služby na místě s hodností kapitán.

Česky

Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Minulý týden od pondělí 16. ledna do pátku 20. ledna 2023 se na půdě Vojenské akademie uskutečnila závěrečná zkouška a slavnostní vyřazení čerstvých absolventů jednoho z nejvyšších kariérových kurzů u Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Česky

Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Už téměř třicet let organizuje odbor komunikace MO ve spolupráci s Armádou ČR Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Takzvaný kurz přežití pro redaktory, kameramany, fotografy a humanitární pracovníky se letos uskuteční ve dnech 14. – 21. dubna 2023 ve Vojenském újezdu Březina.

Česky

Velitel Vojenské akademie předal velení misi EUTM Mali. Armáda ČR uzavírá kapitolu výcvikové mise EU Mali

Velitel Vojenské akademie předal velenení misi EUTM Mali. Armáda ČR uzavírá kapitolu výcvikové mise EU Mali

K 31. prosinci 2022 Armáda ČR ukončí své bezmála desetileté působení v misi EUTM v západoafrickém Mali. Za tu dobu vycvičila více než 22 tisíc tamních vojáků a připravila na tři stovky armádních instruktorů. Výcvikové misi EUTM naše armáda s úspěchem dokonce dvakrát velela. Česká republika opouští i zemi jako takovou, ke konci roku zde ruší svůj zastupitelský úřad.

Česky

Mezi čerstvými absolventy kurzu základní přípravy i pět sportovců ASC Dukla

Mezi čerstvými absolventy kurzu základní přípravy i pět sportovců ASC Dukla

Tak přísaháme! Hromové zvolání neodmyslitelně patřící ke slavnostní přísaze se znovu neslo kasárnami ve vyškovských Dědicích. Téměř 500 nováčků se tím oficiálně stalo vojáky. Mezi nimi i pět sportovců ASC Dukla – střelci Tomáš Nýdrle, Pavel Vaněk, Aleš Entrichel, Jindřich Dubový a rychlostní kanoista Petr Fuksa. Nyní jsou z nich praporčíci či nadrotmistři.

Česky

Vyšlo prosincové číslo časopisu A report

Vyšlo prosincové číslo časopisu A report

Prosincové číslo A reportu přináší rozhovor s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR genmjr. Karlem Řehkou, který přibližuje svou vizi naší budoucí armády a pohled na její roli v obraně země, to vše v zneklidňujícím kontextu panující geopolitické situace. Navazující článek shrnuje fakta o fatálním podfinancování armády v uplynulých obdobích, o vyhlídkách na zlepšení a o plánech na rok 2023.

Česky