Ocenění úseku Komando sedmi „dětem“ odbojářů

Ocenění úseku Komando sedmi „dětem“ odbojářů

V průběhu měsíce června předali zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie ocenění pozůstalým rodinným příslušníkům odbojářů u příležitosti 80letého výročí atentátu na říšského protektora Heydricha. Pamětníky spojují hrůzy války a smrt rodičů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Mauthausen z důvodu spolupráce s výsadkovými skupinami Anthropoid, Silver A, Intransitive a Tin.

Česky

Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

V minulém týdnu posluchači poddůstojnického kurzu absolvovali závěrečnou zkoušku na půdě Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Kurz byl veden distanční formou na elektronické výukové platformě EduWeb, ale oproti předcházejícím kurzům skládali posluchači závěrečnou zkoušku již fyzicky přítomni u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Česky

Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 proběhl u Úseku zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS). Z důvodu časové náročnosti tento kurz probíhá formou nepřetržitého vojenského výcviku. Každý den výcviku začíná ranním během před zahájením výuky, následuje ústní přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností z minulého dne a pokračuje výukou až do večerních hodin.

Česky

Příslušníci praporu zabezpečení oceněněni za záchranu lidského života

Příslušníci praporu zabezpečení oceněněni za záchranu lidského života

V úterý 14. června 2022 ocenil velitel Praporu zabezpečení Vyškov podplukovník Radoslav Dostál příslušníky roty speciální techniky, konkrétně četaře Marka Vondrušku, četaře Zdeňka Zoubka a desátníka Jaroslava Vaška pamětní mincí Praporu zabezpečení za prokázanou profesionalitu, obětavost a rozhodnost při záchraně lidského života.

Česky

Strakoničtí protiletadlovci úspěšně propluli Merkysem

Strakoničtí protiletadlovci úspěšně propluli Merkysem

Merkys není jen řeka v Litvě, ale i název certifikačního cvičení 3. úkolového uskupení předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence), které proběhlo v Doupovských horách nedaleko Karlových Varů. Během poslední prověrky před výjezdem do zahraniční operace strakoničtí protiletadlovci prokázali, že jsou připraveni na konci července vystřídat své kolegy na litevské základně Rukla.

Česky

Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Již tradičně se Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) i s podřízenými útvary a zařízeními zapojila do Běhu pro válečné veterány, jehož výtěžek je věnován Vojenskému fondu solidarity (VFS). Nejpočetnějšími účastníky byli letos příslušníci kurzů základní přípravy.

Česky

A report 6/2022 přináší i reportáže o nás

A report 6/2022 přináší i reportáže o nás

Nejnovější číslo A reportu přináší rozhovor s poradkyní náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou nejen o ženách v současné armádě, ale i o tom, jak ona sama na začátku své vojenské kariéry vnímala svou ženskou pozici v ryze mužském prostředí, jak reagovala na to, když byla povýšena jako první žena na plukovnici a pak i na brigádní generálku, ale zajímaly nás i aktivity Vojenského fondu solidarity nebo jak atraktivním zaměstnavatelem je česká armáda pro zájemce o profesionální službu v ozbrojených silách.

Česky

Centrum dopravní výchovy na jubilejním 10. ročníku Kopřivnických dnů techniky

Centrum dopravní výchovy na jubilejním 10. ročníku Kopřivnických dnů techniky

Po celý víkend 4. 6. – 5. 6. 2022 probíhal na polygonu v areálu kopřivnické automobilky Tatra jubilejní 10. ročník akce Kopřivnické dny techniky, kde příslušníci Centra dopravní výchovy (CDV) byli i tentokrát jedním z hlavních partnerů akce. Na místě předvedli spolu s kolegy ze 73. tankového praporu Přáslavice a Praporu zabezpečení z Vyškova svou techniku. Největší zájem byl tentokrát o prohlédnutí „sedmičkové“ Tatry 815.

Česky

Na základním výsadkovém kurzu si splnili sen nejen záložníci…

Na základním výsadkovém kurzu si splnili sen nejen záložníci…

Základní výsadkový kurz, který probíhal pod vedením instruktorů Úseku záchranné a výsadkové přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově od 9. května do 27. května, byl po „kovidovém“ nuceném zrušení v loňském roce prioritně určen pro příslušníky Aktivní zálohy OS ČR.

Česky