Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodních aktivit realizuje VeV-VA nejčastěji spolupráci s těmito organizacemi a státy:

V oblasti přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy:

 • Organizace severoatlantické smlouvy: Kurz pro civilní zaměstnance NATO před vysláním do operací;
 • OSN/OBSE EU: United Nations Military Observer Course (UNMOC): Kurz pro vojenské pozorovatele OSN;
 • USAG Hohenfels (SRN): OCT Course (Observer, Coach, Trainer): Kurz pro plánování, přípravu, provádí řídící a kontrolní činnost v průběhu cvičení;
 • JPOTC Jordanian Peace Operations Training Centre: Cultural Awareness Course: Kurz kulturních specifik a odlišností;
 • OS Slovenské republiky – Prapor výcviku Martin – kurz základní přípravy;
 • OS Slovenské republiky – Velitelství pozemních sil – kurz KOMANDO.

V oblasti doktrinální:

 • Joint Analysis Lessons & Learned Centre (JALLC) – Lisabon, Portugalsko;
 • Allied Command Transformation (ACT) – Norfolk, USA;
 • Allied Command Operations (ACO) – Mons, Belgie;
 • Joint Force Command (JFC) – Brunssum, Holandsko;
 • Velitelství pozemních sil OS Slovenské republiky – Trenčín, Slovenská republika.

V rámci mezirezortních aktivit realizuje VeV – VA spolupráci s těmito subjekty:

V oblasti přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy:

 • Diplomatická akademie MZV ČR, Prague Security Studies Institute (Pražský institut bezpečnostních studií): Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro diplomaty a Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro civilní experty MZV;
 • Ministerstvo vnitra: Kurz CIVPOL (kurz před vysláním do misí OSN/OBSE EU s účastí policejních sborů).

Mezirezortní spolupráce

V rámci mimorezortních aktivit Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro pracovníky médií a humanitárních organizací pro následující subjekty:

 • Novinářskou obec;
 • Humanitární organizace;
 • Nevládní organizace;
 • Český červený kříž;
 • Záchranářské organizace.

V oblasti dopravní výchovy, tedy Centrem dopravní výchovy (CDV) AČR spolupracuje s různými institucemi a podílí se na projektech výzkumu a vývoje v oblasti silničního provozu mimo rezort obrany, např.:

 • Centrum služeb pro silniční dopravu Pardubice (spolupráce při přípravě zkušebních komisařů řidičů);
 • Městský úřad Vyškov – odbor dopravy (dopravní a bezpečnostní komise; akce v oblasti BESIP pořádané pro veřejnost);
 • Policie České republiky (Výcvik řidičů PČR a příprava instruktorů CDV v kurzech speciálních řidičských dovednosti u PČR.);
 • Profesní společenství autoškol ČR (předávání aktuálních odborných informací v oblasti dopravní výchovy a BESIP);
 • Ministerstvo dopravy – oddělení BESIP (implementace „Národní strategie BESIP“ na podmínky AČR);
 • ŠKODA AUTO Mladá Boleslav (využívání darovaných vozidel pro nácvik techniky jízdy ke zvládání krizových situací);
 • Centrum bezpečné jízdy Ostrava – Libros (kurzy bezpečné a defenzivní jízdy s nákladními automobily a autobusy).

V oblasti přípravy vojenských hasičů Úsek přípravy hasičských odborností dlouhodobě spolupracuje s:

 • Eurovrak Holubice, který poskytuje výcvikový prostor a vraky vozidel k výcviku jednotek požární ochrany Armády České republiky.
 • Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, SVZ Brno – Líšeň.

 

 

Česky