Výcviková zařízení

Vyškov

 • Konferenční sály a posluchárny
  • Aula – multimediálně vybavený reprezentační prostor určen pro konání konferencí a slavnostních shromáždění s kapacitou až 420 osob.
  • Kino Palcát – multimediální zařízení určené k volnočasovým i výukovým potřebám posádky Vyškov pro 360 osob.
  • Posluchárny P1 až P4 – přednáškové prostory určené pro přípravu a výuku s kapacitou až 130 osob.
 • Učebny na učebních blocích A, B, C – nacházejí se zde základní a speciální učebny přizpůsobené specifikům výuky jednotlivých odborností.
 • Trenažéry a haly vzdušných sil
  • CSTT Brno – je hlavním výcvikovým zařízením AČR v oblasti simulačních a trenažérových technologií. Pro přípravu jednotek ve Vyškově disponuje střeleckými, řidičskými, osádkovými a speciálními trenažéry pro:
   • dělostřelectvo;
   • tankové jednotky;
   • mechanizované jednotky;
   • potápěče.
  • Haly vzdušných sil s trenažéry a leteckou technikou patří mezi nejmodernější v posádce Vyškov a slouží pro přípravu odborníků nejen z AČR, ale i armád jiných států.
 • Sportoviště v posádce Vyškov umožňují individuální i společnou tělesnou přípravu. Skládají se z 2 překážkových drah, tělocvičny, víceúčelové sportovní haly, lehkoatletického stadionu s umělým povrchem, tenisových a volejbalových kurtů a 6 posiloven. K nově vybudovaným patří:
  • Překážková dráha NATO
  • Sportovní hala
  • Lehkoatletický stadion

VVP Březina

Je přednostně určen k provádění praktických činností základní přípravy rekrutů, studentů UO Brno, profesních a odborných kurzů příslušníků AČR připravovaných u VeV-VA Vyškov a pro přípravu jednotek před vysláním do zahraničních operací. Nachází se na střední Moravě ve východní části Drahanské vrchoviny a tvoří jej soubor střelnic, cvičišť, vodní cvičiště Myslejovice, cesty pro pásová vozidla, ubytovací objekty, síť zpevněných pozemních komunikací a ostatní vojenská účelová zařízení. Mezi nosná zařízení VVP Březina patří:

 • Camp pro přípravu do operací – jedná se o uzavřený areál srubového tábora umožňující celoroční provoz sloužící k provádění celého spektra činnosti spojených s přežitím jednotky ve ztížených podmínkách, simulaci prostředí uzavřené základny v zahraničí a výcvik ve speciálních činnostech.
 • Prostor pro taktický výcvik „Jeseník“ – cvičiště situováno do ohrazeného zastavěného areálu o rozměru 900 × 450 m, ve kterém se nachází dvě patrové budovy, několik přízemních budov, komplex zděných garáží, ESO přístřešků, předsunuté bojové základny a komplex zděných a plechových hal. Slouží k přípravě jednotek na činnosti v zastavěném prostoru a v budovách, s možností používání ručních zbraní s cvičným střelivem.
 • Univerzální výcvikový trenažér „Koloseum“ – je určen k simulačnímu výcviku výsadkových a průzkumných jednotek, pilotů a osádek bojových a dopravních vrtulníků, umožňuje střelbu cvičným střelivem a nácvik slaňování jednotky na budovu.
 • Cvičiště ve VVP Březina – jsou komplexem speciálních cvičišť ve VVP Březina umožňující přípravu všech druhů vojsk (ženijní, chemické, zdravotnické apod.).
 • Střelnice – hlavní výcviková zařízení pro střeleckou přípravu jsou pěchotní střelnice Ferdinandsko s házelištěm ručních granátů a Střelnice bojových vozidel.

VVP Boletice

Je vojenským prostorem vyčleněným k výcviku jednotek AČR s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou ze všech VVP (700 – 1200 m n. m.). Nachází se v těsné blízkosti vodní nádrže Lipno v podhůří Šumavy. Disponuje největším počtem střelnic ze všech vojenských prostorů a jeho jedinečností je typický horský a zalesněný terén, velmi dobrá úroveň vybudovaného logistického zázemí pro cvičící vojska a Cvičiště boje v osadě Ondřejov. Prostor je pravidelně využíván zahraničními jednotkami k výcviku mechanizovaných jednotek ve ztížených klimatických podmínkách.

VVP Hradiště

Svou rozlohou je největším vojenským prostorem v České Republice a je nosným výcvikovým prostorem 4. brn. Jedinečností tohoto prostoru je jeho členitost, možnost provádění součinnostních cvičení s přesunem v terénu s podporou dělostřelectva a letectva na součinnostní střelnici Žďár a střelnici bojových vozidel Mětikalov. Jeho součástí je protiletadlová střelnice Březina, která jako jediná v ČR umožňuje střelbu protiletadlových raketových kompletů s účinným dostřelem do 12 km.

VVP Libavá

Je nosným vojenským prostorem pro výcvik jednotek 7. mb a jeho jedinečností jsou vybudovaná zařízení pro výzkumnou a zkušební činnost AČR a prostor pro komplexní výcvik pozemních a vzdušných sil na střelnici Velká Střelná. Jeho součástí je také největší letecká střelnice v ČR na střelnici Velká Střelná, část Milovany. V prostoru se nachází dvě vodní cvičiště určená k výcviku jednotek v překonávání vodních překážek plavbou a praktický výcvik v řízení tanků pod vodou.

 

Česky