Pilotní projekt spolupráce mezi Praporčickou školou a Vojenskou střední školou

Pilotní projekt spolupráce mezi Praporčickou školou a Vojenskou střední školou

Dne 7. dubna 2022 zavítala k Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) Vyškov návštěva z řad budoucích profesionálních vojáků – studentů Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministersva obrany (VSŠ a VOŠ MO) v Moravské Třebové. Studenti druhého a třetího ročníku VSŠ, které spojuje zájem o dějiny a v rámci své mimoškolní činnosti se schází v Klubu vojenské historie, využili možnost spolupráce s Úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků a absolvovali celodenní zaměstnání s historickou tematikou v Síni tradic VeV-VA Vyškov.

Česky

Střelecká škola bilancuje první čtvrtletí: Dynamické a plné novinek

Střelecká škola bilancuje první čtvrtletí: Dynamické a plné novinek

Zahájení roku 2022 se u Střelecké školy Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy tradičně neobešlo bez dynamického startu. Instruktoři se již v lednu účastnili kurzů u České zbrojovky v Uherském Brodě, aby byli proškoleni k nově zavedeným puškám pro přesnou střelbu Bren 2 PPS a zároveň se podíleli i na přípravě francouzských kadetů.

Česky

Vyšel A report 3/2022

Vyšel A report 3/2022

V březnovém čísle rezortního časopisu A report se věnujeme dění na Ukrajině, včetně prohlášení ministryně obrany Jany Černochové k tomuto barbarskému konfliktu. V přehledu naleznete pomoc, jakou Česká republika Ukrajině poskytuje, včetně kroků Vlády ČR. V hlavním rozhovoru plukovník gšt. Jaroslav Hrabec představí budoucnost Teritoriálních sil, se schopností rychlé reakce na vojenské i nevojenské krizové situace na území ČR.

Česky

Zahraniční návštěva Jordánských ozbrojených sil u Praporčické školy

Zahraniční návštěva Jordánských ozbrojených sil u Praporčické školy

Příslušníci Praporčické školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2022 přivítali čtyři zástupce NCO School Jordánských ozbrojených sil, kteří se v rámci projektu NATO Defence Education Enhancement Programme (NATO DEEP) přijeli seznámit se systémem a stavbou kariérových a odborných kurzů pořádaných Armádou České republiky.

Česky

Šest desítek nových příslušníků aktivní zálohy i dobrovolníků prošlo základním výcvikem

Šest desítek nových příslušníků aktivní zálohy i dobrovolníků prošlo základním výcvikem

S prvním březnovým dnem opustili kasárna Dědice úspěšní absolventi celého kurzu základní přípravy  Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) pro nové příslušníky Aktivní zálohy OS ČR a účastníky dobrovolného vojenského cvičení.

Česky

Zdravotníci a zdravotničtí záchranáři synchronizují činnost i s řidiči sanitek

Zdravotníci a zdravotničtí záchranáři synchronizují činnost i s řidiči sanitek

Dne 28. 2. 2022 proběhla u Úseku přípravy zdravotnických odborností VeV-VA zdokonalovací příprava. Tentokrát mířila nejen na vlastní zdravotníky a zdravotnické záchranáře, kteří se podílejí jak na výuce kurzů TCCC – CLS, První pomoci a mnoha dalších, tak i výkonu odborné praxe ve zdravotnických zařízeních na covidových jednotkách napříč naší republikou, ale i řidiče sběrače raněných u Praporu zabezpečení Vyškov.

Česky

Vyšlo další číslo časopisu A report

Vyšlo další číslo časopisu A report

V únorovém čísle rezortního časopisu A report uvádí ministryně obrany Jana Černochová své Desatero pro obranu, které představuje priority v oblasti rozpočtu, modernizace AČR, ale i navýšení rozpočtu a počtu komunitních center pro válečné veterány. Dále jsou zmíněny náborové cíle, ale i potřeba realistického plánování a zrychlení a zjednodušení akvizičních procesů.

Česky

„Icy immersion“: Britský charitativní projekt, který však může podpořit každý z nás

„Icy immersion“: Britský charitativní projekt, který však může podpořit každý z nás

Ve středu 9. února 2022 proběhla na brněnské přehradě jedinečná akce. Instruktoři z Britského vojenského poradního výcvikového týmu (BMATT CZ) se společně se svými českými kolegy a dalšími zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově vrhli do ledových vod brněnské přehrady, aby završili svůj charitativní projekt s názvem „Icy immersion“.

Česky