Vyšel nový A report

Vyšel nový A report

Nejnovější číslo A reportu přináší rozhovor s vrchním praporčíkem AČR Peterem Smikem nejen o „stříbrném sboru“, ale i o jeho aktivitách na sociálních sítích, o tom, co vojáky trápí a co se naopak podařilo posunout vpřed.

Česky

Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

V letošním roce uplynulo již 80 let od okamžiku, kdy stanul tváří v tvář popravčí četě podplukovník generálního štábu Ladislav Preininger, člen Sokola, vlastenec, legionář a důstojník Československé armády. Stalo se tak dne 1. října 1941 v prostorách jízdárny v Praze-Ruzyni, na základě rozsudku stanného soudu v době prvního stanného práva. Byl jedním z řády vojáků-odbojářů, člen ústředního vedení organizace Obrany národa, který v tento den položil život za svoji vlast. V roce 1946 byl Ladislav Preininger jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam.

Česky

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Před 25 lety, tedy 1. října 1996 byla zahájena výuka na tehdejší Vojenské akademii ve Vyškově. Slavnostní zahájení bylo provedeno za přítomnosti NGŠ AČR generálporučíka Ing. Jiřího Nekvasila. Zahájení probíhalo nejdříve na nástupišti, kde byl slavnostní nástup, později v prostorách auly. V průběhu slavnostního ceremoniálu byl veliteli – plk. gšt. Ing. Vladimíru Sovovi předán putovní meč určený nejlepším absolventům a kronika, která měla mapovat veškerou činnost akademie v dalším období.

Česky

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

V neděli 3. října v 10.00 hodin stanuli na nástupišti kasáren Dědice příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice, kteří tvoří z převážné části jednotku 6. úkolového uskupení (ÚU) AČR MALI a členové Řídícího štábu. Bylo zahájeno odborně taktické cvičení SAHEL 2/2021.

Česky

SwingDixie Vojenské hudby Olomouc dalším hostem společenského večera v Lulči

SwingDixie Vojenské hudby Olomouc dalším hostem společenského večera v Lulči

Ty pořádá Duchovní služba AČR ve zdejším Pastoračním centru již několik let. Ať již v červenci či v září, vždy patří mezi oblíbené a lidé se sem, mimo jiné do velmi příjemného prostředí, tak rádi vrací. Ten poslední obohatilo v pátek 3. září vystoupení SwingDixie Vojenské hudby Olomouc.

Česky

V rámci RescueDays 2021 se zdokonaloval i náš specialista přípravy hasičských odborností

V rámci RescueDays 2021 se zdokonaloval i náš specialista přpravy hasičských odborností

Ve dnech 10. a 11. září 2021 bylo ve Vysokém Mýtě pro vojenské hasiče organizováno odborně metodické zaměstnání ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. To bylo součástí větší akce „RescueDays 2021“, konané pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a zabezpečované zkušenými instruktory z mezinárodního týmu Weber Rescue Systems, patřící mezi špičku v oboru.

Česky

Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Ve dnech 6. – 17. září 2021 absolvovali u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) vojenské cvičení dva příslušníci Skupiny speciálních odborností AZ. Díky své specializaci a právnímu vzdělání se budou podílet na plánování a organizaci přípravy vojáků v záloze. Z tohoto důvodu byla jejich příprava zaměřena zejména do oblastí právní služby a práva ozbrojeného konfliktu, dále pak k přípravě v oblasti střelecké, taktické, spojovací, topografické a zdravotnické.

Česky