Zahájen další kariérový kurz. Tentokrát poddůstojnický

Zahájen další kariérový kurz. Tentokrát poddůstojnický

Tento poddůstojnický kurz je v pořadí třetí a zároveň poslední v roce 2023, na který k Praporčické škole Velitelství výcviku-Vojenské akademie v pondělí 18. 9. 2023 nastoupilo celkem 154 profesionálů rezortu obrany.

Ti se v následujících osmi týdnech budou teoreticky i prakticky připravovat na práci velitelů a instruktorů s odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základních funkcích. „V průběhu kurzu budou posluchači seznámeni s možnostmi spolupráce s jednotlivými prvky bojové podpory a bojového zabezpečení v rámci AČR, zdokonalí se v komunikačních dovednostech a sebejistotě při komunikaci s podřízenými,“ vysvětluje náčelník poddůstojnického kurzu nadpraporčík Michal Sládek, přičemž doplňuje, že důraz instruktorů bude veden i na přípravu, provedení zaměstnání, hodnocení a poskytování zpětné vazby.

„Tyto získané zkušenosti posluchači zúročí na konci kurzu před zkušebními komisemi v rámci praktické zkoušky při vedení zaměstnání,“ shrnuje nadpraporčík Sládek a zdůrazňuje, že se na výuce v tomto kromě podílí kromě instruktorů úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, také řada odborníků z řad Velitelství výcviku-Vojenské akademie a externích lektorů. „Věřím, že jejich znalosti a zkušenosti budou výrazným přínosem pro posluchače poddůstojnického kurzu,“ dodává v samotném závěru nadpraporčík Sládek.


Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA a nprap. Michal Sládek
Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Září 2023)