Vojáci připravují novináře na přežití ve válečných oblastech

Vojáci připravují novináře na přežití ve válečných oblastech

Dvacet novinářů a humanitárních pracovníků v pátek nastoupilo do Kurzu speciální přípravy pro krizové situace, který každoročně připravuje odbor komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově. Přepadení, zajetí a další náročné scénáře budou pro účastníky kurzu důkladnou přípravou na situace, se kterými se mohou ve válečných oblastech setkat.

Česky

Vyšlo dubnové číslo resortního časopisu A report

Vyšlo dubnové číslo resortního časopisu A report

Nové číslo otevíráme úvahou o tom, jak se volebním vítězstvím Petra Pavla i armáda ocitá v jiném světle. V A reportu od dubna přibyla pravidelná rubrika: avíza na podcasty Ministerstva obrany – Anatomie obrany, aneb srozumitelně a otevřeně o fungování armády a ministerstva. Podcast, související současně s vojskem a s inaugurací, najdete rozpracován dále v čísle v článku Jednadvacet salv pro prezidenta.

Česky

Slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu

Slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu

Po dlouhé pauze způsobené pandemií COVID se ve čtvrtek 30. března 2023 v prostorách auly Vojenské akademie opět konalo i slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu, a to za účasti čtyř desítek čestných hostů z řad velitelů a vrchních praporčíků útvarů a zařízení AČR.

Česky

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Slavnostní vojenská přísaha absolventů Kurzu základní přípravy probíhala totiž ve stejný den, jako vyřazení úspěšných posluchačů Poddůstojnického kurzu. Její návštěvníci tak mohli zahlédnout i vojáky a vojákyně ve slavnostních uniformách, mířící do prostor auly k převzetí bronzových odznaků absolventa tohoto kariérového kurzu. Těch bylo předáno celkem 127.

Česky

Tak přísaháme!!!

Tak přísaháme!!!

Zaznělo letos poprvé kasárnami Dědice. Vojenskou přísahu zde před zraky svých nejbližších složilo 239 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy, mezi nimi 31 vojákyň. Převážná většina z řad rekrutů AČR, ale své zastoupení zde měli záložníci i dobrovolníci.

Česky

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Březnový A report představuje 24. základnu dopravního letectva Praha-Kbely, nejstarší vojenské letiště v České republice. Ředitel Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany plukovník gšt. Vladan Holcner v rozhovoru přibližuje roli cizích jazyků v armádě a jejich výuku, v dalším článku vám povíme více o možnostech posílit znalost angličtiny v Armádě ČR (AČR). A osvětlujeme pozadí navržené ústavní změny, které má za cíl umožnit rychlé krátkodobé vyslání ozbrojených sil ČR na ochranu životů českých občanů do zahraničí.

Česky