Právě vedeme dva základní výcviky

Právě vedeme dva základní výcviky

Ve středu 24. května 2023 totiž nastoupili do Kurzu základní přípravy další nováčci. Nejprve si instruktoři 3. výcvikového kurzu Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) převzali více než padesátku armádních rekrutů a poté instruktoři 4. výcvikového kurzu další stovku nováčků aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

Česky

Slavnostní vyřazení úspěšných posluchačů Základního důstojnického kurzu

Slavnostní vyřazení úspěšných posluchačů Základního důstojnického kurzu

Dne 19. 5. 2023 proběhlo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice slavnostní vyřazení úspěšných absolventů Základního důstojnického kurzu. Ti se po čtyřměsíčním úsilí dočkali vytouženého cíle, kdy se jim podařilo splnit všechny požadavky potřebné k jeho zdárnému dokončení.

Česky

Základní důstojnický kurz Vojenské akademie ve Vyškově: Základ budoucích velitelů armády

Základní důstojnický kurz Vojenské akademie ve Vyškově: Základ budoucích velitelů armády

V období od 6. února do 19. května 2023 se ve Vojenské akademii ve Vyškově konal základní důstojnický kurz, kterého se zúčastnilo 60 nadějných budoucích důstojníků Armády České republiky. Tento intenzivní kurz se stal zásadním milníkem v jejich přípravě na budoucí vojenskou kariéru.

Česky

Certifikát kurzu Střelec operátor KBVP PANDUR II má čerstvě i 12 záložníků

Certifikát kurzu Střelec operátor KBVP PANDUR II má čerstvě i 12 záložníků

Ti jej celý absolvovali přímo ve Vyškově formou nepřetržitého vojenského výcviku (cvičení) v době od 15. května do 25. května 2023, kde měli možnost využít nejen výuku na učebnách, ale i na trenažérech Skupiny simulačních a trenažérových technologií, až po praktický výcvik na střelnici bojových vozidel vojenského výcvikového prostoru Březina.

Česky

22 litrů krve pro FN Olomouc poprvé přímo z kasáren

22 litrů krve pro FN Olomouc poprvé přímo z kasáren

V úterý 16. 5. 2023 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) uskutečnil hromadný odběr krve. Do Centra zdravotních služeb Vyškov Agentury vojenského zdravotnictví dorazil 13členný nový odběrový tým FN Olomouc a celkem 53 vojáků a vojákyň, mezi nimiž bylo 41 prvodárců. Podmínky pro samotné darování krve po všech nutných zde absolvovaných procedurách, nakonec splnilo 48 z nich. Ti pak společně darovali 22 litrů krve.

Česky