Příslušníci Vojenské akademie uctili památku velitele výsadku Wolfram

Příslušníci Vojenské akademie uctili památku velitele výsadku Wolfram

V sobotu 6. ledna 2024 se uskutečnil na hřbitově v Brně – Líšni pietní akt k uctění památky podplukovníka Josefa Otiska a již tradičně zde nechyběli naši zástupci úseku přípravy Komando v čele s novým náčelníkem majorem Michalem Koudelkou.

V úvodní části vzpomínkové akce zazněla na místním hřbitově hymna České republiky v podání Vojenské hudby Olomouc. Poté následovala modlitba za padlé vojáky kaplana Univerzity obrany Brno kapitána Dana Petříčka.

Význam osobnosti podplukovníka Josefa Otiska ve svém projevu všem přítomným připomněl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek, velitelství, které si právě podplukovníka Otiska zvolilo jako svého patrona. A to pro jeho odhodlanost a statečnost, tedy vlastnosti, které prokázal během poslání a plnění úkolů ve 2. světové válce. „Proto je pro vojáky Aktivní zálohy ostravského velitelství vzorem,“ zmínil mimo jiné plukovník Medek.

A nejen pro ně. Je také jedním z těch hrdinů, kterým patří čestné místo v Síni tradic Komando vyškovské akademie.

Vzpomínkové akce se dále zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní správy a samosprávy, Armády České republiky, bývalí příslušníci výsadkových a speciálních jednotek Armády České republiky a zástupci dalších společenských organizací.

V letošním roce zároveň oslavíme jubilejní 80. výročí výsadku Wolfram. To si připomeneme v září.


Text: kapitán Martin Ogořalek, KVV Ostrava a kapitánka Monika Nováková, VeV-VA
Foto: praporčík Pavel Vystrčil, KVV Brno

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Leden 2024)