Tak přísaháme! Zaznělo vyškovskými kasárnami letos naposled

Tak přísaháme! Zaznělo vyškovskými kasárnami letos naposled

V pátek 8. prosince 2023 se u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) ve Vyškově uskutečnila sedmá a zároveň letošní poslední slavnostní vojenská přísaha. Tu složili opět společně noví profesionálové Armády České republiky, záložníci a dobrovolníci.

Věrnost České republice odpřísahaly v mrazivém počasí bez mála čtyři stovky čerstvých absolventů kurzu základní přípravy, a to za účasti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Ŕehky a dalších hostů, včetně svých nejbližších. „Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“, zaznělo z úst nejlepšího vojáka tohoto kurzu vojína Ondřeje Nováka, následované hřmotným: „Tak přísaháme!“

Velitel Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas stejně jako generálporučík Karel Řehka shodně zdůraznili výjimečnost tohoto okamžiku obzvlášť v době, kdy bezpečnostní situace nejen v Evropě je napjatá. „Je to nejvyšší slib, který můžete dát. Dobrovolný, osobní, právní, ale především morální závazek bránit Českou republiku i za cenu nejvyšší. Být vojákem tak není povolání, je to služba, navždy svázána se slovy přísahy a tedy naplňováním takových hodnot jako je odpovědnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest. Ne každý může takovou službu vykonávat, a já si vás velmi vážím. Naše armáda potřebuje být silná…,“ zdůraznil mimo jiné generálporučík Řehka.

Jen za tento rok vycvičili ve Vyškově na dva tisíce nových vojáků a vojákyň. Někteří posílili armádu jako profesionálové, další jako vojáci aktivní zálohy a část z nich využila další nabízenou možnost – absolvovat výcvik formou dobrovolného vojenského cvičení. Co je však podstatné, všichni museli splnit stejné požadované základní dovednosti vojáka. „Letošní rok se nesl ve znamení sedmi nástupních termínů kurzu základní přípravy a pro instruktory tak patřil v jeho formě nepřetržitého vojenského výcviku mezi vysoce náročné,“ rekapituluje náčelník Úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka, přičemž doplňuje, že při výcviku nováčků, včetně končících studentů vojenské střední školy a nových studentů Univerzity obrany, pomáhali i instruktoři z útvarů a zařízení napříč AČR, potažmo v srpnovém termínu i starší studenti zmiňované univerzity. A i pro něho osobně byl tento rok v něčem zcela výjimečný. Byl posledním nejen v této funkci, ale i v armádě, protože s jeho koncem odchází do zálohy. Jeho funkci převezme štábní praporčík František Fryč.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Prosinec 2023)