Předání funkce vrchního praporčíka VeV‑VA bylo výjimečné. Loučili jsme se hned s trojicí „stříbrných generálů“

Předání funkce vrchního praporčíka VeV‑VA bylo výjimečné. Loučili jsme se hned s trojicí „stříbrných generálů“

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se uskutečnilo slavnostní předání funkce vrchního praporčíka Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA). Za přítomnosti vrchního praporčíka AČR – z pověření štábního praporčíka Libora Dufka a dalších hostů tuto funkci oficiálně přebíral s ustanovením k 1. lednu 2024 štábní praporčík Radek Vajdečka. Ten přichází z Ředitelství speciálních sil MO, stejně jako současný velitel VeV‑‏VA brigádní generál Ladislav Rebilas.

Dosavadní vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek spolu s dalšími dvěma štábními praporčíky, a to štábním praporčíkem Martinem Zaorálkem – náčelníkem Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků tzv. „Praporčické školy“ a štábním praporčíkem Pavlem Konvalinkou – náčelníkem Úseku základní přípravy, odchází k 1. 1. 2024 do zálohy. První dva jmenovaní po více než 30 letech, poslední po více než 26 letech strávených v armádě, kterou prošli v různých pozicích i působištích.

Všichni tři nejenže dosáhli ve své profesní kariéře té nejvyšší možné hodnosti v stříbrném sboru, ale rovněž se zařadili mezi pilíře v rozvoji naplnění poslání VeV‑VA a tak součástí slavnostního aktu bylo i ocenění přínosu jejich práce Pamětním odznakem velitele VeV‑VA a v případě štábního praporčíka Vladimíra Blažka i Pamětní mincí velitele Praporu zabezpečení. A nezůstalo jen u tohoto ocenění. Další by si totiž měli převzat z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky 19. prosince, a to stejně jako v našem případě i za účasti svých nejbližších, svých největších životních opor.

Okamžiky slavnostní aktu pak umocnila kromě slov všech aktérů i přítomnost úplně prvního hlavního praporčíka AČR štábního praporčíka Luďka Kolesy, který neváhal přiletět z Bruselu, ale i předání pamětních darů, ať již od hlavních funkcionářů Vojenské akademie, tak za celý sbor „stříbrných“.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Prosinec 2023)