Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Před 25 lety, tedy 1. října 1996 byla zahájena výuka na tehdejší Vojenské akademii ve Vyškově. Slavnostní zahájení bylo provedeno za přítomnosti NGŠ AČR generálporučíka Ing. Jiřího Nekvasila. Zahájení probíhalo nejdříve na nástupišti, kde byl slavnostní nástup, později v prostorách auly. V průběhu slavnostního ceremoniálu byl veliteli – plk. gšt. Ing. Vladimíru Sovovi předán putovní meč určený nejlepším absolventům a kronika, která měla mapovat veškerou činnost akademie v dalším období.

Česky

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

V neděli 3. října v 10.00 hodin stanuli na nástupišti kasáren Dědice příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice, kteří tvoří z převážné části jednotku 6. úkolového uskupení (ÚU) AČR MALI a členové Řídícího štábu. Bylo zahájeno odborně taktické cvičení SAHEL 2/2021.

Česky

SwingDixie Vojenské hudby Olomouc dalším hostem společenského večera v Lulči

SwingDixie Vojenské hudby Olomouc dalším hostem společenského večera v Lulči

Ty pořádá Duchovní služba AČR ve zdejším Pastoračním centru již několik let. Ať již v červenci či v září, vždy patří mezi oblíbené a lidé se sem, mimo jiné do velmi příjemného prostředí, tak rádi vrací. Ten poslední obohatilo v pátek 3. září vystoupení SwingDixie Vojenské hudby Olomouc.

Česky

V rámci RescueDays 2021 se zdokonaloval i náš specialista přípravy hasičských odborností

V rámci RescueDays 2021 se zdokonaloval i náš specialista přpravy hasičských odborností

Ve dnech 10. a 11. září 2021 bylo ve Vysokém Mýtě pro vojenské hasiče organizováno odborně metodické zaměstnání ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. To bylo součástí větší akce „RescueDays 2021“, konané pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a zabezpečované zkušenými instruktory z mezinárodního týmu Weber Rescue Systems, patřící mezi špičku v oboru.

Česky

Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Vojenské cvičení právníků aktivní zálohy VeV-VA

Ve dnech 6. – 17. září 2021 absolvovali u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) vojenské cvičení dva příslušníci Skupiny speciálních odborností AZ. Díky své specializaci a právnímu vzdělání se budou podílet na plánování a organizaci přípravy vojáků v záloze. Z tohoto důvodu byla jejich příprava zaměřena zejména do oblastí právní služby a práva ozbrojeného konfliktu, dále pak k přípravě v oblasti střelecké, taktické, spojovací, topografické a zdravotnické.

Česky

POKOS po dlouhé pauze opět v Jihomoravském kraji

POKOS po dlouhé pauze opět v Jihomoravském kraji

Na základní škole ve Vnorovech nedaleko Strážnice a na Akademia Gymnáziu v Brně čekali kvůli covidové pandemii na vojáky s programem Příprava občanů k obraně státu (POKOS) celý rok. Až nyní se dočkali. Tento týden k nim dorazili příslušníci armády z Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově, kteří spolu s pracovníky odboru komunikace Ministerstva obrany projekt přijeli představit.

Česky

Praporčická škola na plný plyn

Praporčická škola na plný plyn

V dnešní době by jistě nebylo snadné najít někoho, kdo by neznal úkoly Praporčické školy ve Vyškově. Pokud budeme chtít zevrubně popsat roli této instituce, zřízené v rámci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, můžeme pochopitelně nahlédnout do strategických dokumentů armády. Všechny tyto dokumenty – a jedním z takových dokumentů je Koncepce přípravy personálu MO ČR, kde se hovoří zejména o výcviku, výchově a vzdělávání – popisují přípravu personálu jako jednu z nejdůležitějších činností v Armádě.

Česky

Kurzem základní přípravy prošly další stovky absolventů

Kurzem základní přípravy prošly další stovky absolventů

Záložníci, účastníci dobrovolného vojenského cvičení, noví armádní profesionálové, absolventi střední vojenské školy nastupující k útvarům, ale i ke studiu na Univerzitě obrany. Ti všichni zahájili na začátku měsíce srpna základní výcvik u Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Do úspěšné cíle se jich tentokrát dostalo více než šest stovek.

Česky