V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

Únorový A report představuje dále jednu z klíčových akvizic, nové dělo NATO, prostřednictvím náčelníka dělostřelectva Armády České republiky plukovníka gšt. Marcela Křenka. Vrchní praporčík Armády ČR Peter Smik informuje o tom, co se dělá pro naplnění nejdůležitější z výzev, před nimiž podle náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky armáda stojí, což jsou lidé. Analytik Univerzity obrany Richard Stojar komentuje v rozhovoru válku proti Ukrajině.

Česky

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Z nabízených zemích si vybral právě Českou republiku. Ta totiž oproti jiným nabízela možnost strávit ji ve výcvikovém centru. Student druhého a zároveň závěrečného ročníku francouzské vysoké vojenské školy – Ecole Militarie Interarmes – Academie Militarie de Saint-Cyr Coëtquidan, podporučík Erwan Cartier tak přicestoval v polovině ledna k Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově.

Česky

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

V termínu 6. 2. – 2. 6. 2023 probíhá také Kurz pro nižší důstojníky, a to v nové formě studia za podpory LMS (Learning Management System) EDUWEB. Jde o kariérový kurz společný pro všechny odbornosti a specializace, jehož cílem je splnění kvalifikačního požadavku stanoveného pro výkon služby na místě s hodností kapitán.

Česky

Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Minulý týden od pondělí 16. ledna do pátku 20. ledna 2023 se na půdě Vojenské akademie uskutečnila závěrečná zkouška a slavnostní vyřazení čerstvých absolventů jednoho z nejvyšších kariérových kurzů u Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Česky

Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Už téměř třicet let organizuje odbor komunikace MO ve spolupráci s Armádou ČR Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Takzvaný kurz přežití pro redaktory, kameramany, fotografy a humanitární pracovníky se letos uskuteční ve dnech 14. – 21. dubna 2023 ve Vojenském újezdu Březina.

Česky