Instruktoři Americké Národní Gardy přednášeli v Základním důstojnickém kurzu

Instruktoři Americké Národní Gardy přednášeli v Základním důstojnickém kurzu

Základní důstojnický kurz (ZDK) nabírá na obrátkách. Ve dnech 4. – 5. září proběhla pro posluchače tohoto kurzu přednáška s následnou diskuzí na téma role poddůstojníka a praporčíka ve vztahu k příslušníkovi důstojnického sboru v americké armádě.

Česky

Záložníci a dobrovolníci absolvovali poslední střelby

Záložníci a dobrovolníci absolvovali poslední střelby

Ve středu 11. září 2019 absolvovali příslušníci kurzu základní přípravy vojáků v záloze závěrečné (třetí) střelby s cílem prověřit vojáky z bezpečné manipulace se zbraní a ze schopností zasahovat cíle na stanovenou vzdálenost a ze stanovené polohy pro střelbu za dodržení všech bezpečnostních pravidel.

Česky

Noví studenti a studentky Univerzity obrany odpočítávají poslední dny do úspěšného absolvování kurzu základní přípravy

Noví studenti a studentky Univerzity obrany odpočítávají poslední dny do úspěšného absolvování kurzu základní přípravy

V tomto týdnu je čekal závěrečný třídenní komplexní polní výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, který prověřil jejich dosavadní nabyté znalosti a dovednosti potřebné pro pohyb vojáka po bojišti, ale také fyzičku, psychiku a schopnost plnění úkolů v různých klimatických podmínkách. V pondělí totiž výcvik doprovázel silný déšť, další dny sluníčko a teplo.

Česky

Zatažené nebe a vytrvalý déšť. Nepříznivé počasí doprovázelo zahájení cvičení Shield 2/2019

Zatažené nebe a vytrvalý déšť. Nepříznivé počasí doprovázelo zahájení cvičení Shield 2/2019

Odborně taktické cvičení Shield 2/2019 probíhá ve dnech 9. až 12. září 2019 ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště a jeho cílem je certifikace 13. strážní roty BAF, to znamená prověření připravenosti jednotky před vysláním do zahraniční operace. Jejím úkolem bude podílet se spolu s dalšími koaličními partnery na ochraně a obraně základny Bagrám v Afghánistánu.

Česky

Zahájen i kurz pro nižší důstojníky

Zahájen i kurz pro nižší důstojníky

„Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovat nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných“. Tímto citátem T. G. Masaryka byl v pondělí 2. září 2019 zahájen v pořadí již osmý Kurz pro nižší důstojníky, jehož garantem je Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, jedna ze součástí VeV-VA. Do kurzu nastoupilo 46 posluchačů z různých útvarů a zařízení AČR.

Česky

Nováčci letos již po několikáté rozšířili Český národní registr dárců dřeně. Jen za poslední měsíce se jich zaregistrovalo 450

Nováčci letos již po několikáté rozšířili Český národní registr dárců dřeně. Jen za poslední měsíce se jich zaregistrovalo 450

V úterý 3. září 2019 rozšířilo databázi Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) rekordních 287 příslušníků kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Byli jimi převážně nově přijatí studenti Univerzity obrany, kteří právě ve Vyškově prochází základním výcvikem.

Česky

Vojenskou přísahu ve Vyškově složilo bezmála 200 vojínů a vojínek. Mezi nimi i záložníci a dobrovolníci

Vojenskou přísahu ve Vyškově složilo bezmála 200 vojínů a vojínek. Mezi nimi i záložníci a dobrovolníci

Ve čtvrtek 29. srpna se uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Tu složila bezmála dvoustovka žáků kurzů základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově.

Česky

SUMMER SURVIVAL 2019: Po druhém dnu stále vedou tankisti

SUMMER SURVIVAL 2019: Po druhém dnu stále vedou tankisti

Druhý soutěžní den letního přírodního víceboje přinesl pět zcela různorodých disciplín: Vyprošťování vozidla pomocí vlastnoručně sestaveného kladkostroje, Únik ze zatopeného vozidla, Taktická střelba v zastavěné oblasti (CQB), Hod granátem na cíl i do dálky a Překážková dráha NATO s břemenem (pneumatika). Zajímavostí byla bezesporu jedna z disciplín situovaná netradičně do vyškovského odboru Centra simulačních a trenažérových technologií, konkrétně to bylo využití univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou.

Česky

V posádce Vyškov probíhá „SUMMER SURVIVAL 2019“

V posádce Vyškov probíhá „SUMMER SURVIVAL 2019“

Na start letošního ročníku letního přírodního víceboje, jehož pořadatelem je Sekce rozvoje sil MO a organizátorem Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA), se postavilo 11 družstev zastupujících útvary a zařízení AČR, mezi kterými je také družstvo složené z příslušníků Aktivní zálohy OS ČR, konkrétně 102. průzkumného praporu.

Česky