Kurzem první pomoci neodkladné péče v bojových podmínkách prochází nejen profesionálové, ale i aktivní záložník

Kurzem první pomoci neodkladné péče v bojových podmínkách prochází nejen profesionálové, ale i aktivní záložník

V termínu od 27. 6. do 1. 7. se koná u Úseku přípravy zdravotnických odborností další kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Life Saver (TCCC-CLS). Ten probíhá v režimu nepřetržitého vojenského výcviku.

Česky

Čerstvé posily pro vojenské hasičské jednotky

Čerstvé posily pro vojenské hasičské jednotky

V termínu 9. 5. – 28. 6. 2022 byl organizován u úseku přípravy hasičských odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově letos již druhý turnus kurzu Nástupní odborný výcvik hasičů. Jedná se o základní odborný kurz pro nové příslušníky vojenských hasičských jednotek (VHJ), nezbytný pro výkon funkce hasič v AČR.

Česky

Česká armáda již podruhé velí výcvikové misi EU v Mali. Velení převzal velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Česká armáda již podruhé velí výcvikové misi EU v Mali. Velení převzal velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie

21. června 2022 česká armáda již podruhé ve své historii převzala velení evropským silám v Mali. Češi stáli v čele této operace poprvé v roce 2020. Do čela EUTM Mali se tentokrát postavil brigádní generál Radek Hasala, který post velitele převzal od rakouského brigádního generála Christiana Rienera. Po následující půlrok budou Češi velet více než 700 evropských vojáků z 25 zemí.

Česky

Kurz útočného boje – Komando již v posledním týdnu

Kurz útočného boje – Komando již v posledním týdnu

V sobotu 18. června, tedy v Den hrdinů druhého odboje, kdy si všichni s úctou a respektem připomínali hrdinství parašutistů, kteří před 80 lety položili život v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2, pokračovalo v tradicích jejich výcviku 22 armádních profesionálů a jeden aktivní záložák. Do posledního týdne vstoupili v pondělí již v počtu o jednoho profesionála méně a zatím 22 borců tak dělí jen pár dní od toho, aby sami v těchto památných místech stanuli a převzali insignie kurzu Komando.

Česky

Ocenění úseku Komando sedmi „dětem“ odbojářů

Ocenění úseku Komando sedmi „dětem“ odbojářů

V průběhu měsíce června předali zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie ocenění pozůstalým rodinným příslušníkům odbojářů u příležitosti 80letého výročí atentátu na říšského protektora Heydricha. Pamětníky spojují hrůzy války a smrt rodičů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Mauthausen z důvodu spolupráce s výsadkovými skupinami Anthropoid, Silver A, Intransitive a Tin.

Česky

Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

V minulém týdnu posluchači poddůstojnického kurzu absolvovali závěrečnou zkoušku na půdě Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Kurz byl veden distanční formou na elektronické výukové platformě EduWeb, ale oproti předcházejícím kurzům skládali posluchači závěrečnou zkoušku již fyzicky přítomni u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Česky

Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 proběhl u Úseku zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS). Z důvodu časové náročnosti tento kurz probíhá formou nepřetržitého vojenského výcviku. Každý den výcviku začíná ranním během před zahájením výuky, následuje ústní přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností z minulého dne a pokračuje výukou až do večerních hodin.

Česky

Příslušníci praporu zabezpečení oceněněni za záchranu lidského života

Příslušníci praporu zabezpečení oceněněni za záchranu lidského života

V úterý 14. června 2022 ocenil velitel Praporu zabezpečení Vyškov podplukovník Radoslav Dostál příslušníky roty speciální techniky, konkrétně četaře Marka Vondrušku, četaře Zdeňka Zoubka a desátníka Jaroslava Vaška pamětní mincí Praporu zabezpečení za prokázanou profesionalitu, obětavost a rozhodnost při záchraně lidského života.

Česky

Strakoničtí protiletadlovci úspěšně propluli Merkysem

Strakoničtí protiletadlovci úspěšně propluli Merkysem

Merkys není jen řeka v Litvě, ale i název certifikačního cvičení 3. úkolového uskupení předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence), které proběhlo v Doupovských horách nedaleko Karlových Varů. Během poslední prověrky před výjezdem do zahraniční operace strakoničtí protiletadlovci prokázali, že jsou připraveni na konci července vystřídat své kolegy na litevské základně Rukla.

Česky

Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Již tradičně se Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) i s podřízenými útvary a zařízeními zapojila do Běhu pro válečné veterány, jehož výtěžek je věnován Vojenskému fondu solidarity (VFS). Nejpočetnějšími účastníky byli letos příslušníci kurzů základní přípravy.

Česky