Listopad 2023

Další vyškovský příslušník převzal vysoké vyznamenání za záchranu života

Další vyškovský příslušník převzal vysoké vyznamenání za záchranu života

Čtyři desítky lidí ve středu 1. listopadu 2023 ministryně obrany na Vítkově vyznamenala za přínos pro Českou republiku a její armádu. Stalo se tak u příležitosti 105. výročí založení samostatného československého státu. Čtyři druhy resortních medailí převzaly významné osobnosti veřejného života, zaměstnanci rezortu obrany i vojáci jak profesionální armády, tak aktivní zálohy.

Česky

Den válečných veteránů v posádce Vyškov

Den válečných veteránů v posádce Vyškov

11.11. – Den válečných veteránů. Ten si příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně Praporu zabezpečení, Skupiny simulačních a trenažérových technologií a Mezinárodního centra leteckého výcviku (MATC), připomenuli již v pátek 10. listopadu. A to společně s představiteli města Vyškova a dalších posádkových subjektů.

Česky

Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Prakticky po třech letech, během kterých probíhala výuka poddůstojníků výhradně formou distanční, se Praporčická škola začátkem letošního roku vrátila k výuce prezenční. Podařilo se naplánovat, zorganizovat a zrealizovat tři poddůstojnické kurzy, přičemž poslední z nich proběhl v podzimním termínu, a to od 18. září do 10. listopadu 2023.

Česky

Základní praporčický kurz má také své poslední letošní absolventy

Ukončení letošního posledního Základního praporčického kurzu

V období od 28. srpna do 16. listopadu 2023 se u  Praporčické školy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie konal v pořadí letos již třetí Základní praporčický kurz. Ten je koncipován tak, aby poskytl účastníkům komplexní vzdělání v oblasti leadershipu, prezentačních dovedností a vševojskových odborností.

Česky