Prosinec 2023

Předání funkce vrchního praporčíka VeV‑VA bylo výjimečné. Loučili jsme se hned s trojicí „stříbrných generálů“

Předání funkce vrchního praporčíka VeV‑VA bylo výjimečné. Loučili jsme se hned s trojicí „stříbrných generálů“

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se uskutečnilo slavnostní předání funkce vrchního praporčíka Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA). Za přítomnosti vrchního praporčíka AČR – z pověření štábního praporčíka Libora Dufka a dalších hostů tuto funkci oficiálně přebíral s ustanovením k 1. lednu 2024 štábní praporčík Radek Vajdečka. Ten přichází z Ředitelství speciálních sil MO, stejně jako současný velitel VeV‑‏VA brigádní generál Ladislav Rebilas.

Česky

Celorepubliková robotická soutěž se letos uskutečnila ve Vyškově

Celorepubliková robotická soutěž se letos uskutečnila ve Vyškově

Naše Skupina simulačních a trenažérových technologií hostila druhý ročník celorepublikové robotické soutěže s názvem Kybernoid 23, kterou popularizuje Univerzita obrany obor robotiky. Do klání se zapojilo pět týmů ze středních škol v Praze, Ostravě a Jedovnicích, a ačkoliv se žádnému z nich nepodařilo splnit náročný úkol, setkání má pro pořadatele z Univerzity obrany význam: „Zvyšujeme tím povědomí studentů o jediné vojenské vysoké škole v ČR, Katedře vojenské robotiky i robotice jako takové,“ říká majorka Dana Křišťálová z Katedry vojenské robotiky UO.

Česky

U našeho praporu zabezpečení se rovněž předávala jedna z významných pozic

U našeho praporu zabezpečení se rovněž předávala jedna z významných pozic

Chlad a mrazivá mlha padla ve středu 13. prosince na nástupiště Praporu zabezpečení Vyškov (przab) a zahalila tak jeho příslušníky, když se zde sešli na slavnostním nástupu při příležitosti odevzdání a převzetí funkce velitele roty obsluh výcvikových zařízení (rovz).

Česky

Slavnostní zakončení třetího běhu kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Slavnostní zakončení třetího běhu kariérového kurzu pro nižší důstojníky

V pátek 15. prosince 2023 předal zástupce velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie plukovník gšt. Ondřej Havel dekrety úspěšným absolventům Kurzu pro nižší důstojníky. Své znalosti, dovednosti a teoretickou připravenost prokázalo úspěšně šest desítek posluchačů tohoto kariérového kurzu, který probíhal od srpna do prosince 2023.

Česky

Naši tři odcházející štábní praporčíci převzali další ocenění

Naši tři odcházející štábní praporčíci převzali další ocenění

V úterý 19. prosince ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka plaketou za záchranu života dva vojáky a jednu vojákyni. Předal rovněž čestné odznak Armády ČR Za zásluhy za skvělou reprezentaci na evropském šampionátu odstřelovačů a výtečné studijní výsledky během zahraničního studia.

Česky

Generál Řehka ocenil úspěšné vojenské pětibojaře. Pamětní minci převzal i náš příslušník

Generál Řehka ocenil úspěšné vojenské pětibojaře. Pamětní minci převzal i náš příslušník

Pětice vojáků a jejich realizační tým, ve kterém působí i kapitán Radoslav Kala, příslušník Centra tělesné výchovy VeV‑VA, bodovali na srpnovém mistrovství světa ve vojenském pětiboji ve švédském Halmstadu. Za to jim náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka udělil ocenění v podobě pamětní mince. Skupina složená z pěti příslušníků rezortu obrany dosáhla v závěrečné samostatné soutěži štafet na dráze NATO na čtvrté místo, což je dosud nejlepší umístění českého týmu v historii MS ve vojenském pětiboji.

Česky