Kariérové vzdělávání vyšších praporčíků v roce 2023 splněno

Kariérové vzdělávání vyšších praporčíků v roce 2023 splněno

Za přítomnosti ředitele Sekce rozvoje sil MO ČR brigádního generála Petra Milčického a velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádního generála Ladislava Rebilase byl dnem 24. listopadu 2023 slavnostně ukončen podzimní Vyšší praporčický kurz.

Slavnostního aktu vyřazení absolventů kurzu se kromě výše zmíněných generálů účastnili také vrchní praporčík AČR z pověření štábní praporčík Libor Dufek společně s loučícím se vrchním praporčíkem Vojenské akademie štábním praporčíkem Ladislavem Blažkem, jeho nástupcem – štábním praporčíkem Radkem Vajdečkou a rovněž loučícím se náčelníkem Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků štábním praporčíkem Martinem Zaorálkem. A chybět nemohli ani velitelé a vrchní praporčíci zastupující velitelství, útvary a zařízení AČR, kde noví absolventi působí.

A jaký byl tento kurz?  Shrnuje jej v rozhovoru  jeden ze zkušených instruktorů Praporčické školy nadpraporčík Martin Remeš.

Kurz začínal oficiálně svou distanční částí již 28. srpna 2023, kdy se absolventi kurzu museli prokousat mnoha hodinami čtení teoretických textů a prezentací. Celkem sedm týdnů samostudia základních principů či pravidel odborných témat z vojenského umění, historie, řízení jednotek a zvláště pak psaní argumentační eseje. Ta směřuje k tomu, aby absolventi kurzu dokázali kriticky nahlížet na problematiku služby, přinášet vlastní návrhy opatření a byli schopni prezentovat a obhájit si své výsledky práce. Jedná se o nejnáročnější část kurzu vzhledem k tomu, že průměrný voják, praporčík, takovou komplexní práci psal naposledy možná u maturity nebo někde v zahraničním kurzu. Druhá část v délce šesti týdnů začínala 9. října a končila dnem vyřazení 24. listopadu 2023. Během prezenční části kurzu se snažíme formou přednášek a seminářů o výměnu zkušeností mezi absolventy. Snažíme se, aby si prakticky vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti vedení lidí, manažerských dovedností a komunikace. Myslím, že již tradičně nejzábavnější částí je nácvik rétorických dovedností v televizním studiu.

A když srovnáme podzimní kurz s tím jarním?

Kurz je obsahově stejný. V tom podzimním jsme doplnili týmovou aktivitu, která zde oproti jarnímu kurzu chyběla. Týmové aktivity mají smysl a velký účinek na počátku kurzu, kdy se jednotliví posluchači mění ve společný tým, který spolupracuje a vzájemně se učí. V tomto podzimním kurzu se projevilo to, že náš náčelník Martin Zaorálek na konci roku končí a odchází do zálohy a z důvodu s tím souvisejících úkolů, se nemohl studentům již tolik věnovat. Absolventi se tak stali i svědky toho, kdy štábní praporčík Zaorálek převzal Pamětní minci ředitele Sekce rozvoje sil MO ČR brigádního generála Petra Milčického. Nutno říci, že s jeho odchodem skončí první éra u Praporčické školy.

Jakým byli absolventi týmem?

Byli skvělí. Těžko hodnotit. Víte, někomu se to může zdát jako ohrané klišé, ale když vedete skupinu posluchačů, vidíte na počátku jednotlivce, každý s vlastní historií, s mnoha očekáváními, s otazníky v očích. Stanete se svědkem proměny těchto jednotlivců v tým. Každá četa, skupina absolventů je jiná, specifická svým způsobem. Řekněme, že jarní tým absolventů byl silný ve výkonech, ve cvičeních, v testech. Podzimní tým byl kompaktní, více orientovaný lidsky, výkonu dosahovali společně. Nezapomenu na moment, kdy jeden z absolventů přednesl problém z oblasti vedení lidí, obecně se jednalo o problém mezigenerační komunikace, očekával, že si odsud odnese návod, jak tento problém na svém místě řešit. Když byl čas lekce málo, řešili jsme tento problém společně i mimo oficiální rozvrh. Širokou diskuzí, sdílením svých zkušeností. To je situace, kdy si uvědomíte, že proces učení probíhá mnoha směry, nejen od instruktora k absolventům, ale i opačně. Taková práce vám dává smysl a bude mi jednou chybět.

Pro koho je tento kurz určen a co je jeho cílem?

Kurz je určen pro praporčíky předurčené k povýšení do hodnosti nadpraporčíka. Jinými slovy nastupujícím posluchačům vždy vysvětlujeme, že profesní příprava praporčíka zahrnuje výcvik, vzdělávání a výchovu. Pod výcvikem si mohou představit polní výcvik, výcvik určité psychomotorické dovednosti, nejčastěji si pod tím můžeme představit polní výcvik. Výchova je snaha skrze historické příklady, tradice, etiku a symboly ovlivňovat myšlení, názory a postoje vojáků, nejčastěji si pod tím můžeme představit formování bojového ducha. No a vzdělávání je proces učení, jehož výsledkem je schopnost adaptace. Vzdělání připravuje na nejistotu budoucnosti, nejistotu, kterou vytváří samotné bojiště. Cílem je poskytnout absolventům široké spektrum znalostí, které jim pomohou v rozhodování se v nejisté budoucnosti. Tedy z pohledu hodnostního sboru, příslušníci by absolventi v rolích vrchních praporčíků, instruktorů a specialistů měli zvládat podporu velitelů za této nejistoty.

Blíží se konec roku, určitě se těšíte na odpočinek?

Ano, těšíme se všichni. Věřím, že absolventům kurzu se hodně ulevilo. Zvládli jej a mohou se těšit na nadcházející sváteční dny. Pokud mohu mluvit za sebe, obávám se, že pro nás toho odpočinku moc nebude, kdy již zahájíme přípravu a plánování dalšího kurzu, který startuje v březnu příštího roku. Do něho chceme zapracovat určité nové prvky a doporučení vzniklé ve zpětné vazby a potřeb absolventů. Současně s tím nastupuje i příprava nového kurzu pro štábní praporčíky, který má velké ambice. A čekají nás další odborné kurzy, či vlastní rozvoj a také nový náčelník i někteří instruktoři. Tedy jinými slovy, tento proces se nikdy nezastaví.


Foto: nprap. Mgr. Tomáš Doležel, o.z. Ing. Vladimír Bezděk a nprap. Bc. Martin Remeš

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Prosinec 2023)