Pomáhali lidem překonat řadu pohrom. Teď jim ukázali zase své poslání

Pomáhali lidem překonat řadu pohrom. Teď jim ukázali zase své poslání

Tento víkend patřil ve Vyškově akci s názvem HASPARTY, jejíž cílem bylo poděkovat hasičům, záchranářům, složkám integrovaného záchranného systému a armádě za nasazení v boji s covidem, za rychlou pomoc při tornádu na jižní Moravě a dalších živlů, které prošly naší republikou.

Česky

Aktivní záloha má již více než 4000 členů a chystáme se vycvičit další

Aktivní záloha má již více než 4000 členů a chystáme se vycvičit další

V úterý 6. září bylo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie slavnostně vyřazeno dalších 139 úspěšných absolventů a absolventek kurzu základní přípravy pro nováčky Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a účastníky Dobrovolného vojenského cvičení. Mezi nimi 32 žen.

Česky

Jako jeden tým běželi, aby pomohli

Jako jeden tým běželi, aby pomohli potřebným

Byť jsou teprve pár dní na vojně, už dokázali, co je to zodpovědnost, smysl pro povinnost, odhodlání, obětavost, ale i síla a duch týmu. Základní… příprava… Základní… příprava… Bojový pokřik celkem 796 nováčků, včetně záložníků a dobrovolníků, běžících za sebou jako hodně dlouhý vláček, doslova rezonoval ve středu ráno dědickými kasárnami.

Česky

Pozvánka na HASPARTY 2022

Pozvánka na HASPARTY 2022

Velké mezinárodní setkání hasičů, záchranářů, policie, armády ČR a jejich příznivců se uskuteční ve dnech 9. – 11. 9. 2022 na Letišti ve Vyškově. Jedním ze spolupracujících partnerů této mega mezinárodní akce je také Velitelství výcviku-Vojenská akademie a Prapor zabezpečení Vyškov.

Česky

Kurz první pomoci pro pracovníky tělesné přípravy

Kurz první pomoci pro pracovníky tělesné přípravy

Tělesná příprava, základní (atletika, silová cvičení apod.) nebo speciální (vojenské plavání, vojenské lezení, základy přežití, boj z blízka, přesuny na ledu a sněhu), patří mezi druhy přípravy se zvýšeným rizikem vzniku přetížení a zranění. Na tělovýchovné pracovníky jsou kladeny odborné požadavky nejen z oblasti tělovýchovy, ale také z oblasti zdravotní první pomoci. Protože včasná a správně provedená první pomoc může zmírnit důsledky vážných úrazů nebo dokonce zachránit lidský život.

Česky

Pokyny pro Kurz základní přípravy: Nástupní termín 1. 8. 2022

Pokyny pro Kurz základní přípravy: Nástupní termín 1.8.2022

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v srpnu 2022 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Česky

Navýšený kurz základní přípravy absolvovala třicítka záložníků a dobrovolníků

Navýšený kurz základní přípravy absolvovala třicítka záložníků a dobrovolníků

Nárůst zájmu občanů o službu vlasti se v letošním roce výrazně zvýšil. Pro Velitelství výcviku-Vojenskou akademii tak přibyl nový úkol. Rozšířit kapacity stávajících kurzů základní přípravy i navýšit termíny. Ten první v mimořádném termínu probíhal od 20. června do 19. července pro padesátku nových příslušníků Aktivní zálohy OS ČR a účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

Česky