Prapor zabezpečení Vyškov má nového velitele

Prapor zabezpečení Vyškov má nového velitele

V pátek 31. března se uskutečnil slavnostní nástup Praporu zabezpečení Vyškov (przab) při příležitosti předání a převzetí funkce velitele tohoto přímo podřízeného útvarového zařízení Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA).

Za účasti ředitele Sekce rozvoje sil MO brigádního generála Petra Milčického a dalších hostů, symbolicky předal bojový prapor przab jeho dosavadní velitel podplukovník gšt. Radoslav Dostál do rukou velitele VeV-VA brigádního generála Ladislava Rebilase. Ten jej poté předal novému veliteli przab, kterým se stal podplukovník Radoslav Mareček.

Toho s praporem zabezpečení pojí již dřívější tříletá zkušenost na pozici zástupce velitele praporu, kterou vykonával v letech 2011 až 2013. Následně se vrátil zpět na VeV-VA, kde v letech 2014 až 2017 vykonával funkci náčelníka centra dopravní výchovy. I z této pozice však nadále součinil s praporem zabezpečení v různých oblastech, nejvíce však při pravidelném zabezpečení výcviku v překonávání vodní překážky plavbou a jízdou tanků pod vodou, které bylo organizováno pro útvary a zařízení AČR. Zpět k Praporu zabezpečení se vrací ze svého pětiletého působení na Sekci rozvoje sil MO, kde se podílel na investicích do rozvoje učebně výcvikové základy a simulačních a trenažérových technologií v posádce Vyškov a VVP.

Dosavadní velitel przab podplukovník gšt. Radoslav Dostál, který v rámci slavnostního nástupu převzal za svoji čtyřletou práci ocenění VeV-VA i przab, byl k 1. 4. jmenován do hodnosti plukovník a kariérově se posunul na Sekci rozvoje sil MO. Zde bude zastávat funkci vedoucího oddělení rozvoje přípravy velitelů a štábů odboru rozvoje přípravy vojsk.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Duben 2023)