Ministryně obrany navštívila Velitelství výcviku-Vojenskou akademii Vyškov

Ministryně obrany navštívála Velitelství výcviku-Vojenskou akademii Vyškov

Ministryně obrany Jana Černochová dnes navštívila Velitelství výcviku-Vojenskou akademii. Vyškovské středisko je rezortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany a jen za minulý rok jeho kurzy prošlo přes 18 tisíc vojáků a civilních pracovníků.

„Snažíme se vojákům pořídit nejmodernější techniku, ale klíčové je i to, aby ji měl kdo ovládat, proto kladu velký důraz na nábor nových lidí. Vyškov je pro každého nováčka branou do armády, a proto mě zajímá, jak pokračuje modernizace tohoto zařízení,“ uvedla na začátku své návštěvy ministryně obrany Jana Černochová.

Hlavním úkolem zařízení je příprava personálu, která probíhá formou základní přípravy, kariérových, odborných a jazykových kurzů. Ve Vyškově se ale nepřipravují jen profesionálové Armády ČR, vojáci aktivní zálohy a ostatní, kteří oblékají uniformu. Před výjezdy do zahraničí zde speciálními kurzy procházejí diplomaté, humanitární pracovníci, novináři či civilní pracovníci NATO.

„Velitelství výcviku-Vojenská akademie je jedinou institucí v rámci Aliance, jež poskytuje komplexní certifikovanou přípravu jejich civilních pracovníků před vysláním do zahraničních operací,“ podotýká velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas s tím, že vloni jich Vyškovem „prošlo“ přes pět desítek.

Simulátory zbraní i techniky

Bez výcvikových trenažérů by vyškovské středisko nebylo tím, čím je. Studenti jich tu mají k dispozici hned několik: od simulátorů pro výcvik taktiky a střeleb jednotlivců, soubojové trenažéry bojových vozidel až po simulátory dělostřelecké či výsadkové odbornosti.

Ministryně obrany si prohlédla i Univerzální cvičiště jízdy tanků pod vodou. Jde o prosklený bazén pro trénink nouzového opuštění tanku. K dispozici jsou dvě makety – prostor pro řidiče a věž, jejichž interiér se maximálně přibližuje skutečnosti. V praxi vše probíhá tak, že cvičící voják usedne do jedné z kabin už v ochranné masce napojené na vzduchové lahve a dýchací přístroj. Obsluha jej poté spustí pomocí plošiny na dno bazénu. Jakmile je vydán pokyn k nouzovému opuštění kabiny, musí nejdřív odmontovat jeden z periskopů a počkat, až voda prostor zaplaví (kvůli různým tlakům uvnitř a vně nelze poklop otevřít a vyplavat ven). Teprve poté může poklop otevřít, vysoukat se ven a vyplavat na hladinu.

„Tento úkol je velmi psychicky náročný a je nutné při něm maximálně zachovat chladnou hlavu. Pocity při zaplavování stísněného prostoru, ve kterém se voják obtěžkaný maskou a lahvemi nemůže téměř pohnout, rozhodně nejsou příjemné,“ upozornil zástupce velitele Skupiny simulačních a trenažérových technologií major Miloš Živný s tím, že jedině po úspěšném absolvování tohoto cvičení může tankista vjet pod vodu se skutečným tankem.

Taktiku a střelbu mají zase možnost vojáci trénovat i pomocí Taktického soubojového simulátoru. Ten funguje jako soustava senzorů, která snímá laserové signály iniciované vystřelením cvičené munice. Vyhodnocuje se přesnost a efektivita zásahu a na základě toho je pak zasažený voják z další akce vyřazen, případně označen jako zraněný a jeho stav vyžaduje ošetření a následnou evakuaci. U vojáků se tento typ trenažéru těší oblibě. Ačkoliv se tváří jako počítačová hra, rozdíl je podstatný. „Voják vidí, že může být zasažen, a proto daleko pečlivěji promýšlí svůj taktický postup. Obrovskou výhodou je také možnost zpětného vyhodnocení. Vše si můžeme po skončení akce přehrát znovu a vyhodnotit působení každého jednotlivce,“ zhodnotil ho před časem kapitán Tomáš Křížek ze 71. mechanizovaného praporu.

Do nové budovy Skupiny Simulačních a trenažérových technologií z roku 2021 byl pak přesunut výcvik štábů praporů a brigádních úkolových uskupení, který probíhal doposud v Brně. Tyto prostory zároveň navíc umožní propojení s dalšími obdobnými centry NATO. Posune tak své možnosti na mezinárodní úroveň.

Vyškov = příprava nováčků

VeV-VA je pro všechny nováčky v uniformě synonymem základní přípravy, kterou musí absolvovat každý budoucí vojenský profesionál, aktivní záložák, účastník tzv. dobrovolného vojenského cvičení či student Univerzity obrany. Ten trvá zpravidla 2 měsíce.

„Cílem je naučit vojáka základní práva a povinnosti, zvládnout základní činnosti, jež jsou potřeba k přežití na bojišti a k boji, obsluhu a střelbu z ručních zbraní a vytvoření fyzických a psychických předpokladů pro výkon služby,“ vypočítává zástupce náčelníka Úseku základní přípravy nadpraporčík Jaroslav Kaloda.

Vloni základním kurzem úspěšně prošlo přesně 2038 nováčků a Vyškov počítá, že letos jich bude ještě o něco více. „Stejně jako v loňském roce jsme i letos navýšili další kurzy z důvodu nárůstu zájmu občanů o službu vlasti,“ potvrdil Rebilas.

Ministryně obrany Jana Černochová se s rekruty letošního prvního nástupního termínu setkala na tzv. překážkové dráze NATO v rámci polního výcviku. Jejich kurz vrcholí právě v tomto týdnu a uzavře jej slavnostní vojenská přísaha v pátek 17. března.

„Potřebujeme každého, kdo chce pro svou zemi něco udělat a kdo zvládne požadavky armády, které nejsou malé. Ve Vyškově se rozhodne, kdo na to má a kdo ne. Navíc vyškovská akademie prochází neustálou modernizací a z toho, co jsem dnes měla možnost vidět, je zjevné, že zde může dostat špičkovou přípravu každý voják od těch nejnižších pozic v armádě až po špičkové specialisty. A ruku v ruce s tím naštěstí jde i modernizace budov a celkového vybavení,“ uvedla na závěr své návštěvy ministryně obrany.


Text: redakce www.army.cz (ob)
Foto: Jan Schejbal, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Březen 2023)