Slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu

Slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu

Po dlouhé pauze způsobené pandemií COVID se ve čtvrtek 30. března 2023 v prostorách auly Vojenské akademie opět konalo i slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu, a to za účasti čtyř desítek čestných hostů z řad velitelů a vrchních praporčíků útvarů a zařízení AČR.

„Jednalo se o kombinovaný kurz, který posluchači zahájili již 9. ledna 2023 svým distančním studiem v prostředí EduWeb s následným přechodem do prezenční formy od 20. února 2023, během které posluchači absolvovali přednášky a semináře již u Vojenské akademie ve Vyškově,“ vysvětluje praporčík David Vacek, jeden z instruktorů Praporčické školy a doplňuje, že vyvrcholil již výše zmíněným slavnostním vyřazením jeho úspěšných 145 absolventů, jež tvoří personální průřez všemi útvary a zařízeními AČR. Jejich uniformy tak nyní zdobí stříbřité odznaky absolventa tohoto kurzu.

„K mezi nejvíce studenty oceňované a přínosné patřila výuka v oblasti měkkých dovedností, konkrétně prezentačních dovedností a leadershipu,“ doplňuje postřehy z jejich zpětné vazby praporčík Vacek a kvituje, že velký zájem mezi posluchači vzbudila také návštěva Střediska komplexní péče o veterány u Vojenské nemocnice Olomouc, kde se vybraní studenti setkali s jeho klienty. „Získané poznatky pak předali i dalším svým kolegům v kurzu,“ dodává praporčík Vacek.

Návštěva tohoto střediska se stala zároveň i jedním z podnětů dobrovolné finanční sbírky mezi posluchači na podporu Vojenského fondu solidarity (VFS). Její výtěžek v podobě symbolického šeku, předal za všechny nejlepší posluchač kurzu, příslušník 72. mechanizovaného praporu Přáslavice rotný Michal Kočí, do rukou velitele VeV-VA brigádního generála Ladislava Rebilase v závěru slavnostního aktu.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním praporčíka Davida Vacka
Foto: praporčík Petr Třeštík, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Duben 2023)