Na přípravě další jednotky do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Na přípravě Hraničských vojáků do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Vojáci z Hranic už přes půl roku intenzivně trénují na nasazení v africkém Mali. Jednotka postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu v červnu vstoupila do další fáze přípravy. Minulý týden absolvovala komplexní polní výcvik na Libavé. Poprvé se přidali i vojáci z jiných útvarů, mimo jiné odstřelovači z Hradní stráže a velitelství 7. mechanizované brigády, instruktoři výcviku z Vojenské akademie ve Vyškově nebo specialista civilně-vojenské spolupráce ze Skupiny kybernetických a informačních sil. Cíl? Dokonale sladit postupy, připravit se na budoucí úkoly a v neposlední řadě se poznat i po lidské stránce.

Česky

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Rozkazem ministra obrany číslo 20/1996 Věstníku Ministerstva obrany, Zřízení rezortní školy byla dnem 1. července 1996 zřízena rezortní škola s názvem Vojenská akademie ve Vyškově jako odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Vojenská akademie ve Vyškově byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu AČR. Tímto dnem se začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu.

Česky

Příslušník CSTT předával své zkušenosti na základní škole ve Vyškově

Příslušník CSTT předával své zkušenosti na základní škole ve Vyškově

Každý rok pořádá Základní škola Purkyňova ve Vyškově Projektový den na téma „Mimořádné situace a události“. Ten žákům přibližuje reálné situace, se kterými by se mohli v životě setkat. Žáci prvních až devátých tříd se tak pohybují po stanovištích, která jsou zaměřena vždy na jinou mimořádnou situaci (poskytnutí první pomoci, povodně, evakuace, ukázka techniky hasičů, osobní bezpečí). Na každém stanovišti žáci pracují maximálně 20 minut a v závěru dne každá třída zhodnotí celou svoji práci s třídním učitelem.

Česky

Vyšlo letní číslo časopisu A report

Vyšel A report 7/2021

Nový A report přináší mimo jiné informace o největší armádní zakázce pro českou armádu – dodání 210 pásových bojových vozidel pěchoty. V článku se dozvíte, jak probíhalo několikatýdenní testování vozidel ASCOD, CV90 a Lynx, které vyvrcholilo oficiálním předáním výzvy pro podání nabídek třem uchazečům o zakázku. Další článek je rovněž zaměřený na modernizační projekt, kdy česká armáda začátkem července převezme první lehké terénní automobily Toyota Hilux. Přiblížíme, jak probíhaly vojskové zkoušky a jeden z řidičů se podělí o první zkušenosti za volantem tohoto teréňáku. Zároveň podnikneme malou exkurzi do historie lehkých terénních automobilů zavedených v československé a české armádě.

Česky

Dvě stovky profesionálů získaly zlatový odznak absolventa kariérového kurzu

Dvě stovky profesionálů získaly zlatový odznak absolventa kariérového kurzu

Další z kariérových kurzů, Základní důstojnický kurz, byl 22. června symbolicky ukončen předáním osvědčení a odznaků úspěšným absolventům kurzu. Kromě osvědčení, které část absolventů kurzu obdržela od náčelníka Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníka Josefa Stříteckého, získali i zlatový odznak absolventa kurzu. Jeho symbolikou je přilba vz. 32 odkazující se na tradici branné moci Československé republiky z let 1918-1939, dále gotický štít a lipové listy, jež odkazují k metám nejvyšším, k nimž absolventi směřují své úsilí.

Česky

Za „laboratoř úspěchu“ jsme převzali významné ocenění

Za „laboratoř úspěchu“ jsme převzali významné ocenění

Ze slavnostního galavečera Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně si zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, v čele s velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou, odnesli jeden ze tří křišťálových bloků od sklárny Moser za nejvýznamnější nemateriální pomoc, a to v podobě dlouholeté spolupráce a náborové aktivity mezi nováčky.

Česky

Příslušníci Střediska obsluhy výcvikového zařízení Boletice zajišťují výcvik Belgičanů

Příslušníci Střediska obsluhy výcvikového zařízení Boletice zajišťují výcvik Belgičanů

Desátý den měsíce června začal v Boleticích příjezdem vlakové soupravy na vlečku Polečnice až ze vzdálené Belgie. Motorizovaná brigáda (MotBde Leopoldsburg) vyslala na expedici motorizovaný prapor (Bevrijding – 5 linie Mot Bn) a v dalším turnusu je očekáván ještě průzkumný prapor (1/3 Lanciers Bn).

Česky

Tři stovky nových vojenských profesionálů posílí armádu

Tři stovky nových vojenských profesionálů posílí armádu

Stupňující se intenzita výcviku, jeho náročnost i teploty. Celodenní koupele ve vlastním potu, dřina, stres, vyčerpání, ale i pevná vůle a odhodlání. Střelby, dráha bojovníka, odvaha, dvoudenní polní výcvik. Ale i dočasná stopka v izolaci. Poslední dny nováčků v tomto kurzu základní přípravy byly hektické.

Česky