Slavnostní přísahou vyvrcholil letošní poslední kurz základní přípravy

Slavnostní přísahou vyvrcholil letošní poslední kurz základní přípravy

Tu v úterý 13. prosince složily přímo v prostorách kasáren Dědice společně více než čtyři stovky jeho úspěšných čerstvých absolventů a absolventek z řad armádních nováčků, aktivní zálohy a dobrovolníků.

Za velení AČR vojákům poblahopřál ředitel Sekce rozvoje sil MO brigádní generál Petr Milčický, který mimo jiné řekl: „Vážím si toho, že jste přijali silný osobní závazek, který vojenská přísaha bezpochyby znamená,“ přičemž zdůraznil, že ta jejich přichází navíc v době mimořádně nestabilní bezpečnostní situace v Evropě i ve světě, kdy je třeba rozvíjet naše schopnosti, udržovat funkční systém obrany a bojeschopnou armádu. „A k tomu potřebujeme právě vás. Vojáky z povolání i ty, kteří převzali brannou povinnost vedle své civilní profese. Pokud chceme mír, musíme se připravovat na válku, neustále se vzdělávat a být technologicky zdatní a z tohoto výčtu vyplývá, že nároky kladené na každého z vás jsou velmi rozsáhlé, což jste již poznali na základním výcviku. Požadujeme připravenost a profesionalitu kdykoliv a za všech okolností. Vojenská práce totiž není práce, ale poslání,“ dodal generál Milčický.

„Když se řekne základní příprava, tak se všem již dle názvu vybaví, že jde o kurz základních vědomostí a dovedností, tedy první kurz každého vojáka či vojákyně, kde jeho účastníci získávají základní vojenské návyky a překonávají různé překážky před ně kladené,“ upřesňuje náčelník Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) štábní praporčík Pavel Konvalinka a doplňuje, že například v rámci výcviku spojeném s budováním odvahy proběhl i pilotní výcvik na lezeckém trenažéru Jakub, ve spolupráci s vyškovským Centrem tělesné přípravy. „Nováčci si vyzkoušeli skok do neznáma, jištěné slanění, přesun pomocí kladky ve výšce a další,“ přibližuje Konvalinka a dodává, že současně dostali vhled do speciální tělesné přípravy rezortu, respektive vojenského lezení, což je pro budoucí vojáky a vojákyně bezesporu přínosem.

„Nejde však jen o oblast výcviku, ale i klasické vojenské denní rutiny od brzkého vstávání, fyzického vyčerpání, psychického tlaku, překonávání sebe sama, plnění rozkazů až po různé další druhy strádání. Učí se pracovat v kolektivu a spoléhat se jeden na druhého. Vznikají mezi nimi vazby i na celý život,“ zdůrazňuje Konvalinka, který kvituje i jejich zapojení do dobrovolných aktivit, jako byla podpora Vojenského fondu solidarity v rámci sbírky ke Dni veteránů, a to společným během i finančně, či zapojení se do projektu dárcovství dřeně. „Český národní registr dárců dřeně se díky nim rozrostl hned o 204 nových ‚andělů‘,“ dodává s respektem štábní praporčík Konvalinka.

Základní příprava v procesu vojenského života je však jen začátek. Nicméně zásadní. Dle slov náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky je pro armádu extrémně důležitou, nosnou věcí. Prvním místem, kde se budoucí vojáci setkávají s armádou, s veliteli a především instruktory, kteří mají vliv na jejich prvotní výchovu a formování. Ten právě mezi ty vyškovské v závěru kurzu zavítal i s vrchním praporčíkem AČR štábním praporčíkem Peterem Smikem, aby jim vyslovili osobní poděkování. „Děláte náročnou práci, dobře, přičemž vím, že to není jednoduché,“ řekl při setkání s instruktory generál Řehka. Ti své poslání totiž plní od počátku covidové pandemie v nepřetržitém vojenském výcviku, navíc s výrazným navýšením počtů cvičených civilistů i dalších mimořádných termínů. „Každý jeden z nich si zaslouží ocenění,“ zhodnotil práci stříbrných ten nejvyšší, štábní praporčík Smik, stejně jako generál Řehka, z jehož rukou jej tak převzala celá řada instruktorů, včetně jedné ženy. Poděkování patří i všem těm z řad externích instruktorů, ať již z dalších součástí Vojenské akademie, Praporu zabezpečení, či útvarů a základen napříč celou armádou.

Tímto kurzem byla zakončena celá letošní základní příprava. Za tou, včetně doplánovaných mimořádných termínů kurzů, stojí více než 2000 vycvičených nováčků.

V odkaze si můžete poslechnout i zajímavý podcast jednoho z čerstvých absolventů kurzu, příslušníka Aktivní zálohy OS ČR – specialisty: https://www.expres.cz/zpravy/podcast-k-k-barbora-koukalova-petr-konecny-aktivni-zalohy-pelisky-michal-beran-armada-cr.A221204_174029_dx-zpravy_bpet


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT, kapitánka Monika Nováková, archiv Úseku základní přípravy

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Prosinec 2022)