249 úspěšných posluchačů Kurzu pro nižší důstojníky

249 úspěšných posluchačů Kurzu pro nižší důstojníky

V uplynulých dnech obdrželo 249 důstojníků osvědčení o absolvování Kurzu pro nižší důstojníky, který je realizován pod vedením Centra kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA Vyškov. I tento běh probíhal distanční formou s využitím e-learningu a účastnilo se ho 255 posluchačů ze 46 útvarů a zařízení rezortu ministerstva obrany.

Česky

Odhalení pamětní desky příslušníku 311. československé bombardovací perutě

Odhalení pamětní desky příslušníku 311. československé bombardovací perutě

Díky aktivitě Muzejního spolku Vyškov a podpoře města Vyškova jsme měli tu čest být v sobotu 30. října přítomni slavnostnímu odhalení pamětní desky věnované Stanislavu Slezáčkovi, palubnímu mechanikovi 311. československé bombardovací perutě RAF a rodákovi z Hamilton.

Česky

Střelecká soutěž k 74. výročí založení VVP Boletice

Střelecká soutěž k 74. výročí založení VVP Boletice

Dne 20. října 2021 se uskutečnila střelecká soutěž k 74. výročí založení Vojenského výcvikového prostoru (VVP) Boletice. Již po desáté se zde sešli při střelecké „společenské události“ partneři Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Boletice, složky MO působící na území VVP Boletice a složky IZS.

Česky

Pokyny k nástupu nových vojáků do Kurzu základní přípravy – Listopad 2021

Pokyny k nástupu nových vojáků do kurzu základní přípravy – Listopad 2021

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v listopadu 2021 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Česky

E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

Dne 11. října 2021 byl spuštěn již druhý běh e-learningových kurzů pro vojáky aktivní zálohy. U počítačů studují zejména ti vojáci, kteří se nemohli účastnit praktických cvičení u svých jednotek, např. příslušníci zdravotních odborností, kteří byli i v tomto roce nepostradatelní v nemocničních a zdravotnických zařízeních a praktických cvičení se nebudou moci zúčastnit ani do konce tohoto roku.

Česky

Vyšel nový A report

Vyšel nový A report

Nejnovější číslo A reportu přináší rozhovor s vrchním praporčíkem AČR Peterem Smikem nejen o „stříbrném sboru“, ale i o jeho aktivitách na sociálních sítích, o tom, co vojáky trápí a co se naopak podařilo posunout vpřed.

Česky