Výcvik členů lezeckých skupin Vojenských hasičských jednotek

Výcvik členů lezeckých skupin Vojenských hasičských jednotek

Lezecký výcvik pro příslušníky vojenských hasičských jednotek. To je týdenní kurz s roční platností oprávnění pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, určený pro příslušníky VHJ – členy lezeckých skupin, kteří se danou problematikou zabývají.

„Výcvik pod taktickým námětem je zaměřen především na ověření a prohloubení praktických dovedností, psychické odolnosti a schopnosti vést a řídit zásah za specifických podmínek. Jedná se především o zvolení a vytvoření nejvhodnější cesty k zachraňovanému, způsobu jeho rychlého a bezpečného transportu do bezpečí k lékařskému ošetření apod.,“ vysvětluje náčelník Úseku přípravy hasičských odborností VeV-VA major Leoš Janda.

V letošním roce organizoval Úsek přípravy hasičských odborností VeV-VA Vyškov již jeho tři turnusy s 32 úspěšnými posluchači. Dva turnusy byly organizovány jako externí, kdy vyrazili vyškovští lektoři k útvarům v Radošově a Novém Plesu a jeden proběhl v domácím prostředí vyškovské posádky. „Na organizaci a vedení kurzu se však kromě vyškovských podíleli i další, externí instruktoři, jako například rotný Ladislav Němec (VHJ Nový Ples), občanský zaměstnanec Jan Vaněk (VHJ Radošov) a občanský zaměstnanec  Petr Havelka (VHJ Pardubice) a těm všem patří rovněž poděkování za předání jejich cenných zkušeností,“ doplňuje v závěru major Janda.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním majora Leoše Jandy
Foto: kapitán Lukáš Pokorný, vedoucí starší lektor ÚsPřHasOdb

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Září 2022)