Slavnostním vyřazením skončil jeden z nejdelších kurzů

Slavnostním vyřazením skončil jeden z nejdelších kurzů

Počátkem ledna letošního roku zahájili své studium v kurzech základního odborného výcviku personálu inženýrské letecké služby (ILS) a v průběhu června v kurzech rozdílového výcviku příslušníci personálu ILS leteckých základen. V září převzali ti úspěšní absolventské certifikáty.

„Absolvování kurzu obnáší více než tisíc hodin výuky na učebně nebo letecké technice a další stovky hodin strávených studiem a přípravami na zkoušky,“ přibližuje major Jaroslav Krumpoch, náčelník Úseku přípravy ILS a doplňuje, že pro každého posluchače to také znamenalo absolvovat minimálně 20 zkoušek, a pro některé méně úspěšné či méně šťastné i pár opravných zkoušek navíc.

V polovině září proběhly závěrečné praktické zkoušky na hale Vzdušných sil, kde posluchači ukázali, co se během studia naučili. „O tom, že je studium opravdu náročné, svědčí i to, že ne všichni posluchači v kurzech uspěli, ať již v průběhu, či u závěrečných zkoušek,“ zdůrazňuje major Krumpoch.

Vrcholem bylo slavnostní vyřazení 35 úspěšných posluchačů za přítomnosti náčelníka Odboru profesní přípravy (OProfPř) Velitelství výcviku-Vojenské akademie plukovníka gšt. Tibora Budíka, zástupce Mnohonárodního centra leteckého výcviku plukovníka gšt. Karla Valvody, zástupce Sekce logistiky plukovníka Vítězslava Héla a náčelníka Centra přípravy vzdušných sil podplukovníka inženýra Jindřicha Dědáka. V prostorech Společenského klubu kasáren Dědice pak byli přítomni i rodinní příslušníci posluchačů.

„Nejlepších výsledků v základních kurzech dosáhl nadrotmistr Matěj Semerád s 96,2 % a byl odměněn věcným darem,“ hodnotí major Krumpoch a kvituje, že dalších pět posluchačů přesáhlo 90 procent, což je dle jeho slov vynikající výsledek. Byli to četař Petr Čepěl, rotmistr Rostislav Chládek, rotmistr Ing. Pavel Kirst, rotmistr Ing. Petr Šenovský a rotmistr Bc. Vojtěch Veleba. „Tito posluchači byli odměněni náčelníkem OProfPř plukovníkem Budíkem písemnou pochvalou,“ dodává v závěru major Krumpoch a vysvětluje, že s absolventy kurzů se budou nadále potkávat v následných typových a specializačních kurzech.


Text: kpt. Monika Nováková, mjr. Jaroslav Krumpoch
Foto: Ing. Marek Bakič a Hana Jurčová

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Říjen 2022)