Noví strojníci pro vojenské hasičské jednotky

Noví strojníci pro vojenské hasičské jednotky

V termínu 29. 8. – 9. 9. 2022 proběhl u Úseku přípravy hasičských odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově další z hasičských kurzů, a to Hasič strojník.

„Jedná se o dvoutýdenní odborný kurz pro nové strojníky – obsluhy požární techniky u vojenských hasičských jednotek (VHJ),“ vysvětluje náčelník Úseku přípravy hasičských odborností major Leoš Janda a doplňuje, že výcvik probíhá především na nejrozšířenějším typu cisternové automobilové stříkačky T815 CAS. „Posluchači získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti v obsluze nejen nástavby požární techniky, ale i dalších čerpadel zavedených u VHJ, seznámí se s Řádem strojní služby, problematikou dálkové dopravy vody atd.,“ objasňuje jeho průběh dále major Janda.

„Funkce hasiče strojníka je u jednotek požární ochrany jednou z nejdůležitějších, protože je to právě strojník, kdo zodpovídá za dodávku hasiva (nejčastěji vody) na požářiště. Na jeho dovednostech a schopnostech jsou závislí všichni příslušníci družstva při hašení požáru,“ zdůrazňuje v závěru major Janda.

Nabyté dovednosti všech 14 účastníků úspěšně zúročilo při závěrečné zkoušce před komisí.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, major Leoš Janda, Úsek přípravy hasičských odborností

Foto: praporčík David Škrob, Úsek přípravy hasičských odborností

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Září 2022)