Červen 2018

Ve Vyškově jednali vrchní praporčíci zemí V4 o spolupráci při rozvoji poddůstojnického a praporčického sboru

Ve Vyškově jednali vrchní praporčíci zemí V4 o spolupráci při rozvoji poddůstojnického a praporčického sboru

Ve dnech 30. a 31. května se ve Vyškově uskutečnila mezinárodní konference vrchních praporčíků zemí V4, partnerských států spolupracujících s Ozbrojenými silami ČR v rámci State Partnership Program, NATO ACO a NATO School na téma možností budoucího rozvoje poddůstojnického a praporčického sboru a spolupráce a sdílení kapacit pro přípravu poddůstojníků a praporčíků.

Česky

Nejnovější číslo A reportu přináší mimo jiné rozhovor s generálem Petrem Pavlem

Nejnovější číslo A reportu přináší mimo jiné rozhovor s generálem Petrem Pavlem

Poslední číslo časopisu A report přináší reportáže z přípravy německo-nizozemsko-českého praporu ve výcvikovém prostoru Altmark na nasazení v Litvě, ze cvičení IT specialistů Locked Shields, z výcviku 17. úkolového uskupení AČR pro misi Resolute Support v Afghánistánu, ze cvičení Aktivní zálohy Hradba 2018 na Lipenské přehradě a z dělostřeleckých manévrů Ground Fires 2018.

Česky

Vojenského pětiboje se letos účastní 11 států

Vojenského pětiboje se letos účastní 11 států

V úterý 5. června byl slavnostně zahájen otevřený přebor Armády ČR ve vojenském pětiboji. Do klání se zapojily také týmy ze zahraničí, celkem se v pěti disciplínách během čtyř dní utká padesátka závodníků. Vojáci již v pondělí absolvovali střelbu, která se konala v Plzni. Po přesunu do Vyškova ve středu 6. června závodníci pokračovali překážkovou dráhou.

Česky

Zahájen kurz nižších důstojníků – kombinovaná forma

Zahájen kurz nižších důstojníků – kombinovaná forma

Dne 18.6.2018 byl zahájen nový kurz nižších důstojníků v kombinované formě. Do tohoto kurzu nastoupilo 90 účastníků z různých součástí Resortu MO. Účastníci kurzu jsou rozdělení do třech čet, přičemž naší snahou je vyvážená kombinace různých odborností a specializací v jednotlivých četách z důvodu vzájemného poznání a předání dosavadních zkušeností.

Česky

Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil generálporučík Aleš Opata

Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil generálporučík Aleš Opata

V pátek 15. června se v historickém prostoru krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze sešlo čtrnáct absolventů kurzu Komando při slavnostním vyřazení. Tohoto aktu se zúčastnil i náčelník generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata, který novodobý kurz Komando v AČR sám v roce 2005 jako velitel 4. brigády rychlého nasazení založil.

Česky

SOVZ Hradiště: Dětský den na Doupově

SOVZ Hradiště: Dětský den na Doupově

Jako každý rok, i v letošním roce SOVZ Hradiště připravilo ve spolupráci s cvičícími jednotkami ukázky výzbroje a techniky. 14. června na součinnostní střelnici Žďár, největší střelnici co do rozlohy, se sešlo přes 250 dětí našich zaměstnanců, škol z Karlových Varů, Bochova, Radonic, Rakovníka, Kadaně a dětského domova Mašťov.

Česky