Vyškovští si připomenuli Den ozbrojených sil i Významný den VeV-VA

Vyškovští si připomenuli Den ozbrojených sil i Významný den VeV-VA

Ve čtvrtek 28. června si u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) připomenuli v rámci slavnostního shromáždění v aule kasáren Dědice hned dva významné dny. Den ozbrojených sil a Významný den VeV-VA.

Nástup, kterého se účastnili vojáci a občanští zaměstnanci VeV-VA, ale i příslušníci kurzů, byl zahájen přečtením Rozkazu ministryně obrany Karly Šlechtové ke Dni ozbrojených sil ze dne 22. června 2018, následován vystoupením náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka, zaměřeným k významnému dni VeV-VA, kterým je 1. červenec. Ten ve svém projevu uvedl:

„Dnešním slavnostním nástupem a rozkazem paní ministryně jsme si připomněli Den ozbrojených sil. Ale dnešní nástup má ještě jeden důvod. 1. července 1996 byla na základě rozkazu ministra obrany číslo 20 zřízena Vojenská akademie ve Vyškově, která navázala na tradice přípravy personálu v předválečném i poválečném Československu, kterou zabezpečovala Vojenská akademie v Hranicích na Moravě. V říjnu 1999 obdržela Vojenská akademie od prezidenta republiky Václava Havla vojenský prapor a stala se nositelkou historického názvu „Hranických akademiků“.

Příprava vojáků má ve Vyškově dlouho tradici. Již v roce 1936 byl ve vojenském újezdu Březina vytvořen Výcvikový tábor vozové hradby.

Velitelství výcviku-Vojenská akademie byla a je odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostních sborech nižších důstojníků, praporčíků, rotmistrů a mužstva.

V současnosti jsme největším rezortním zařízením pro zabezpečení profesní přípravy vojenských personálů, kterým ročně projde více než 15 000 příslušníků nejen našeho rezortu. Mezi školenými jsou také příslušníci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, příslušníci Aliance, případně vojáci států Partnerství pro mír. Naší činností zabezpečujeme přípravu téměř 85 % personálu rezortu MO a každý voják zahajuje svoji vojenskou kariéru právě zde ve Vyškově.

Mezi naše nejvýznamnější kurzy patří Základní příprava pro rekruty, aktivní zálohu a dobrovolné vojenské cvičení. Dále jsou zde organizovány kariérové kurzy pro poddůstojníky, praporčíky a nižší důstojníky. Významnou roli sehrává Vojenská akademie také při organizaci závěrečné přípravy jednotek před jejich nasazením do zahraničních operací. Důležitou součástí přípravy organizované ve Vyškově jsou také odborné kurzy podle požadavků správců vojenských odborností.

Při své práci tedy mějme neustále na paměti nejen historické tradice, na které navazujeme a které rozvíjíme, ale mějme na paměti i to, že na naší práci závisí připravenost celého rezortu Ministerstva obrany.

Protože si v letošním roce připomínáme 100. výročí založení republiky, připravili jsme pro tuto příležitost 14 informačních panelů, které připomínají některé události z uplynulých 100 let. Tyto informační panely najdete ve vestibulu před blokem kateder.

Vojáci a vojákyně, občanští zaměstnanci a občanské zaměstnankyně. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši práci, kterou vykonáváte na různých pracovištích Vojenské akademie. Jste to právě Vy, kdo dělá dobré nebo špatné jméno našeho zařízení a já nám všem přeji, aby vojáci do Vyškova jezdili rádi, protože tady najdou odborníky, kteří jim poskytnou pomoc, odbornou radu a připraví je na výkon rozmanitých funkcí u útvarů a zařízení Armády České republiky. Současně Vám všem přeji příjemné a pohodové prožití Vašich zasloužených dovolených, během kterých načerpejte energii na Vaši další nelehkou práci ve prospěch rezortu Ministerstva obrany.“

RMO ke Dni ozbrojených sil naleznete v příloze.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Červen 2018)