Ve Vyškově jednali vrchní praporčíci zemí V4 o spolupráci při rozvoji poddůstojnického a praporčického sboru

Ve Vyškově jednali vrchní praporčíci zemí V4 o spolupráci při rozvoji poddůstojnického a praporčického sboru

Ve dnech 30. a 31. května se ve Vyškově uskutečnila mezinárodní konference vrchních praporčíků zemí V4, partnerských států spolupracujících s Ozbrojenými silami ČR v rámci State Partnership Program, NATO ACO a NATO School na téma možností budoucího rozvoje poddůstojnického a praporčického sboru a spolupráce a sdílení kapacit pro přípravu poddůstojníků a praporčíků.

Jednání se zúčastnilo celkem 24 vrchních praporčíků a velitelů poddůstojnických akademií z Polska, Slovenska, Maďarska, České republiky, Texasu, Nebrasky a NATO.

Účastníky konference ve Vyškově přivítal zástupce velitele VeV-VA plk. Ing. Petr Svoboda společně s vrchním praporčíkem AČR št. prap. Petrem Seifertem.

Vrchní praporčíci seznámili účastníky s aktuální situací

První den jednání byl primárně zaměřen na vystoupení vrchních praporčíků jednotlivých zemí, kteří seznámili ostatní účastníky se současnou situací v jejich ozbrojených silách, plány dalšího rozvoje a problémy při výstavbě poddůstojnického a praporčického sboru, se kterými se potýkají.

Vrchní praporčík velitelství NATO pro transformaci Jack Johnson ve svém vystoupení seznámil účastníky konference s vybranými strategickými dokumenty NATO definující možné budoucí strategické a operační prostředí (Strategic Foresight Analysis a Framework for Future Alliance Operations) a jejich vazbami na NATO NCO Bi-SC Strategic Command Strategy and NCO Guidelines a další rozvoj poddůstojníků a praporčíků. V rámci své návštěvy navštívil i vyšší praporčický kurz a provedl u něj přednášku na aktuální témata související s poddůstojnickým a praporčickým sborem NATO.

Diskuse velitelů poddůstojnických akademií

Druhý den jednání byl určen pro vystoupení velitelů poddůstojnických akademií, kteří prezentovali současnou podobu systému přípravy poddůstojnických a praporčických sborů a jeho plánované změny. Součástí diskuse bylo sdílení informací o možnostech budoucí vzájemné spolupráce a využití národních kapacit k efektivní přípravě zejména praporčického sboru.

Na závěr jednání zástupce velitele regionálního výcvikového institutu Národní gardy státu Nebraska ocenil des. Lukáše Mrocka z 25. protiletadlového raketového pluku pamětní plaketou a mincí za druhé místo v soutěži o nejlepšího vojáka státu Nebraska, kde reprezentoval OS ČR a Vzdušné síly AČR.


Autor: štábní praporčík Petr Seifert

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Červen 2018)