Téměř čtyři stovky nově vycvičených profesionálů posílí armádu

Téměř čtyři stovky nově vycvičených profesionálů posílí armádu

Ve čtvrtek 21. června se v dopoledních hodinách uskutečnilo v aule kasáren Dědice vyřazení absolventů kurzu základní přípravy pro rekruty AČR.

Více než 370 nových vojenských profesionálů úspěšně ukončilo tříměsíční kurz, do kterého nastoupili na počátku dubna. Základní příprava pro všechny představovala počáteční etapu přípravy vojáka, jejíž cílem bylo naučit každého jednotlivce jeho základní práva a povinnosti, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě vytvořit fyzické a psychické předpoklady pro výkon služby vojenského profesionála. To vše pod vedením zkušených instruktorů vyškovského Centra základní přípravy, ale i dalších z útvarů a zařízení napříč AČR.

Úspěšné ukončení základní přípravy symbolicky odzvonil na zvon základní přípravy vrchní praporčík pozemních sil Petr Kružík.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Červen 2018)