SOVZ Hradiště: Dětský den na Doupově

SOVZ Hradiště: Dětský den na Doupově

Jako každý rok, i v letošním roce SOVZ Hradiště připravilo ve spolupráci s cvičícími jednotkami ukázky výzbroje a techniky. 14. června na součinnostní střelnici Žďár, největší střelnici co do rozlohy, se sešlo přes 250 dětí našich zaměstnanců, škol z Karlových Varů, Bochova, Radonic, Rakovníka, Kadaně a dětského domova Mašťov.

Kolem řídící věže byla pro děti přichystána ukázka výcviku služebního psa při vyhledávání drog členy Vězeňské služby, 41. mechanizovaného praporu ze Žatce přijel s vozidlem T 815PRAM se 120mm minometem, výstrojí a výzbrojí a dynamickou ukázkou MUSADO MCS. 43. výsadkový prapor Chrudim kromě své ho vybavení představil dětem LRD 110 KAJMAN a děti mohly z řídící věže sledovat probíhající výcvik za podpory vrtulníku Mi 171, který byl v samotném závěru největším zpestřením celého dne, když přistál u řídící věže a děti tak měly možnost prohlédnout si jej z blízka.

Další z těch, co podpořili náš dětský den, byli vojenští zdravotníci ze Žatce se svou sanitou, PČR se svou technikou a vybavením, HZS ze stanice Karlovy Vary a Vojenská hasičská jednotka a v neposlední řadě děti velmi zaujal stánek Vojenských lesů a statků (VLS), kde se kolegové věnovali lesní pedagogice, přidanou hodnotou byl skákací hrad. Ač nedorazily všechny pozvané školy a počasí zpočátku nebylo zcela přívětivé, celý dětský den se vydařil a těšíme se na další.

Velké poděkování patří útvarům a složkám, kteří jsou ochotni tento typ akce podporovat.

V příloze naleznete opravdu krásné postřehy dětí, které jsou součástí tohoto děkovného dopisu:

Dobrý den,

chtěla bych Vám jménem Základní školy jazyků v Karlových Varech poděkovat za skvěle připravenou akci, kterou jste zorganizovali ke Dni dětí.

Žáci 4. A a 4. B ze Základní školy jazyků v Karlových Varech se 14. 6. 2018 zúčastnili Vámi připravovaného „Dne s armádou“ na střelnici Žďár. Na akci jeli plni očekávání, protože si nikdo z nich nedokázal představit, čeho se zúčastní.

Velkým lákadlem již dopředu pro všechny bylo místo konání. Vojenský prostor! Pro děti v každém případě synonymum pro dobrodružství.

V rámci akce prožily děti nádherný den a vrátily se plny dojmů a zážitků. I paní učitelky hovořily o zážitkovém dnu v superlativech (ty byly unešené především z výhledů na krajinu). Celé dopoledne bylo doslova „nabité“ nejrůznějšími aktivitami a ze všech byli žáci naprosto nadšení. Po návratu do školy s velkým zaujetím hovořili o munici, zbraních, vojenské a policejní technice, které si mohli doslova „osahat“. Mile hovořili o vojácích, policistech. Ti se jim pozorně a se zájmem věnovali, ukazovali jim spoustu ze svých dovedností a trpělivě odpovídali na jejich všetečné dotazy.

Celá akce byla opravdu velmi pečlivě zorganizovaná a zabezpečená (zajištění pitného režimu, připravený oheň, a dokonce klacky na opékání buřtů :o)). Škoda, že na akci takového rozsahu, a tak skvěle připravené, byl poměrně malý časový prostor, a děti si nestihly vyzkoušet všechny nabízené aktivity.

Paní učitelky litovaly, že na takto rozsáhle pojaté akci bylo relativně málo dětí. Vše, co jste v areálu připravili, se dalo využít pro mnohem více dětí/žáků.

Proto jsem Vás chtěla požádat, zda by v příštím roce, jestliže Den s Armádou (velmi povedený) budete opakovat, jsme se mohli opětovně zapojit. Akce by totiž mohla motivovat i starší žáky při výběru jejich dalšího studia k budoucímu povolání.

Všem organizátorům patří velký dík!

P.S. Jako přílohu posílám názory malých účastníků.

S pozdravem

Mgr. J. Trautnerová

zástupkyně ředitele ZŠJ Karlovy Vary


Text: nrtm. Libor Kele, vedoucí praporčík SOVZ Hradiště

Foto: archiv SOVZ Hradiště

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Červen 2018)