Kurzem základní přípravy prošli další záložníci a dobrovolníci

Kurzem základní přípravy prošli další záložníci a dobrovolníci

Ve čtvrtek 21. června se v odpoledních hodinách uskutečnilo v aule kasáren Dědice slavnostní vyřazení bezmála sedmdesáti absolventů dalšího z kurzů základní přípravy, a to pro nové příslušníky aktivní zálohy a rovněž účastníky dobrovolného vojenského cvičení.

Tento šestitýdenní kurz probíhal od 14. května u Centra základní přípravy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie a jeho cílem bylo naučit vojáky a vojákyně základním dovednostem pro přežití na bojišti, a to i v krizových situacích jako jsou nepříznivé klimatické podmínky. V tomto běhu kurzu to bylo netradiční velmi tropické počasí.

Samotnému aktu předání dekretů úspěšným absolventům předcházelo složení vojenské přísahy, kterou vojákům přednesl náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovník gšt. Vojtěch Prýgl. Celému ceremoniálu přihlíželo kromě hostů i několik desítek rodinných příslušníků a kolegů, kteří přijeli nové absolventy podpořit v jejich rozhodnutí sloužit vlasti.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Červen 2018)