Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Slavnostní vojenská přísaha absolventů Kurzu základní přípravy probíhala totiž ve stejný den, jako vyřazení úspěšných posluchačů Poddůstojnického kurzu. Její návštěvníci tak mohli zahlédnout i vojáky a vojákyně ve slavnostních uniformách, mířící do prostor auly k převzetí bronzových odznaků absolventa tohoto kariérového kurzu. Těch bylo předáno celkem 127.

Společnou měly oba akty účast 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Ivo Střechy, který stejně jako nováčkům, tak i těmto absolventům poblahopřál a zdůraznil důležitost osobního rozvoje a kariérního růstu. A společné bylo i vyhlášení nejlepšího absolventa. Ten z řad nováčků měl tu čest přednést vojenskou přísahu a ten z řad poddůstojníků si zase odnesl meč. Jeho majitelem se stal desátník Jan Kopřiva z 13. dělostřeleckého pluku Jince.

Po dlouhé době, kdy byla kariérová příprava z důvodu pandemické situace prováděna distanční formou, jej tito posluchači absolvovali již celý opět v prezenční formě.

„Cílem Poddůstojnického kurzu, který jsme u Praporčické školy zahájili 23. ledna, bylo připravit vybrané poddůstojníky pro práci nejnižších velitelů a instruktorů s primární odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základních funkcích,“ vysvětluje praporčík Tomáš Doležel, zastupující velitel kurzu, přičemž doplňuje, že důraz byl kladen na pochopení základní podstaty, významu a místa vojenské profese ve společnosti, historického vývoje vojenství, vedení lidí, vojenskou etiku a dosažení základních kompetencí pro přímé velení a řízení, včetně schopnosti převzít odpovědnost za své podřízené.“

Velká část kurzu byla věnována komunikačním dovednostem, neboť tito velitelé primárně zodpovídají za předávání informací mužstvu, které tvoří největší zastoupení Armády České republiky.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním praporčíka Tomáše Doležela
Foto:​​ rotmistr Jan Buršík

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Březen 2023)