Tak přísaháme!!!

Tak přísaháme!!!

Zaznělo letos poprvé kasárnami Dědice. Vojenskou přísahu zde před zraky svých nejbližších složilo 239 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy, mezi nimi 31 vojákyň. Převážná většina z řad rekrutů AČR, ale své zastoupení zde měli záložníci i dobrovolníci.

V jejich společném rozhodnutí sloužit vlasti je přijeli podpořit i významní hosté, jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Wenzl a za velení AČR 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha a další.

„Přísaha nejsou jen slova, je to dobrovolný, ale osobní slib zavazující každého k vlastenecké povinnosti bránit Českou republiku i za cenu nejvyšší. Slova, která mají svůj opodstatněný význam, slova jež byla v historii naší země, včetně té novodobé, mnohokrát naplněna,“ zdůraznil v úvodu významnost tohoto aktu velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas.

Tu pak přednesl již tradičně nejlepší voják tohoto kurzu, kterým se stal vojín Daniel Maňhal. „Prošel náročným výcvikem, který připravuje vojáky na službu v ozbrojených silách České republiky. Splnil všech 22 základních dovedností vojáka. Exceloval v soutěži. V té potvrdil své kvality ze všech druhů příprav a z 5 desítek hodnocených kritérií se stal, z více než dvou stovek rekrutů, vojákem, který absolvoval kurz základní přípravy jako nejlepší,“ vysvětlil zástupce náčelníka Úseku základní přípravy nadpraporčík Jan Kaloda.

„Složení vojenské přísahy je významný mezník ve vašem životě, převzali jste závazek služby naší republice a jejím občanům. K tomu vám blahopřeji!“ řekl vojákům a vojákyním generálmajor Ivo Střecha, přičemž zdůraznil, že svoji brannou povinnost přebírají v době, kdy bezpečnostní situace v Evropě zůstává i nadále napjatá. „Všichni jistě sledujete dění na Ukrajině. Svým přístupem ukazujete, že vám případná obrana vlasti není lhostejná. To je pro mě důkazem vašich vysokých mravních hodnot a osobních kvalit. Cením si vašeho příkladného přístupu k obraně vlasti.“

Po šesti týdnech nepřetržitého výcviku je zdobí barety, ať již ty v nové v barvě khaki, ale i další, červené, modré, černé, šedé. To znamená, že tito nováčci posílí celou řadu útvarů a zařízení, sil, napříč celou armádou. Noví vojenští profesionálové nastoupí po výběru náhradního volna za nepřetržitý vojenský výcvik ke svým mateřským útvarům v pondělí 3. dubna.

„To, že zde stojíte, svědčí o vašem odhodlání jít dál a zahájit kariéru vojáka z povolání nebo vojáka aktivní zálohy, proto jsem přesvědčen, že se s mnohými z vás nevidíme naposledy a že vás potřeba osobního a kariérního rozvoje přivede zpět, do této jedinečné organizace, jež má významný podíl na přípravě personálu Armády České republiky,“ připomenul, že jsou teprve na startu nové životního poslání, generál Rebilas.

Instruktoři základní přípravy si však příliš neodpočinou. Hned ve středu 22. března očekávají další nováčky, opět jak z řad rekrutů AČR, tak Aktivní zálohy OS ČR, tak účastníků dobrovolného vojenského cvičení. V letošním roce totiž Velitelství výcviku-Vojenská akademie organizuje nástupních termínů hned sedm. V následujícím termínu by jich měli ve Vyškově připravit pro základy přežití na bojišti více než tři stovky.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Březen 2023)