Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Ten byl zahájen 22. dubna a ukončen 14. června 2024 převzetím jeho absolventských bronzových odznaků. Posluchači tak tomuto kurzu věnovali 8 týdnů svých životů, kdy jim byly ze strany Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) předány aktuální znalosti, vědomosti a informace, které jsou stanoveny učebním plánem.

Další podstatnou devizou jsou pak informace, které si posluchači předávají navzájem z vlastní praxe. Jelikož byli posluchači z 20 různých útvarů a zařízení Armády České republiky, došlo ke sdílení dat ve značné části armády. Tento způsob získávání a předávání informací v maximální možné míře zdůrazňuje jedinečnost a nezastupitelnou roli kariérového vzdělávání.

Kromě toho, že zde posluchači navazují i nová přátelství, což jen podtrhuje týmového ducha, kterým se pyšní armády na celém světě, je součástí kariérových kurzů i podpora solidarity. O tom, že pomáhat a podporovat, je pro ně přirozená věc, svědčí i sbírka posluchačů tohoto kurzu, když věnovali Vojenskému fondu solidarity částku 5 700 Kč. Symbolický šek předali právě v rámci aktu slavnostního vyřazení.


Text: nadpraporčík Tomáš Doležel, úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků
Foto: Hana Jurčová a nadrotmistr Aleš Kopecký

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Červen 2024)