17. výročí přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě si připomněli Vyškovští nástupem

17. výročí přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě si připomněli Vyškovští nástupem

V pátek 11. března 2016 se v kasárnách Dědice uskutečnil slavnostní nástup k příležitosti 17. výročí přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO).

Před nastoupenými jednotkami příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) připomenul náčelník štábu VeV – VA plukovník Jaroslav Medek nejprve některé historické souvislosti a význam přistoupení nejen pro Českou republiku, ale také pro její armádu. Poté se zaměřil na příspěvek k činnosti NATO samotné posádky Vyškov, když zmínil: „Máme zde významná pracoviště a zařízení s velmi silnou vazbou na alianční prostředí, jako jsou Joint Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence či Britský vojenský poradní a výcvikový tým v ČR (BMATT) a od loňského roku je to také MATC (Multinárodní středisko pro letecký výcvik – Multinational Aviation Training Center),“ přičemž plukovník Medek dále dodal: „Samotné Velitelství výcviku – Vojenská akademie se stalo největším centrem přípravy personálu AČR s rozsáhlou mimorezortní, a co víc, mezinárodní působností,“ jehož aktivity vyjadřující významný podíl na integračním procesu do struktur NATO poté vzpomenul podrobněji.

V závěru svého proslovu pak plukovník Medek vyslovil poděkování všem příslušníkům, kteří se na výcvikových aktivitách u VeV – VA podílí a také těm příslušníkům, kteří plnili náročné úkoly v zahraničních operacích. Speciálně při této příležitosti pak vyzdvihl příslušníky SOVZ Hradiště, poručíka Richarda Ertla a nadrotmistra Jana Havelku, kteří obdrželi předcházející den plaketu NGŠ z rukou generálporučíka Josefa Bednáře za Záchranu lidského života při dopravní nehodě.

 


Z výčtu aktivit, které vyjadřují podíl VeV – VA na integračním procesu do struktur NATO to jsou:

  • Příprava vojenského i nevojenského personálu do zahraničních operací a misí pod garancí Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, a to za širší spolupráce s dalšími subjekty. Mezi aktivitami tohoto typu je to například příprava jednotek Úkolového uskupení AČR RS (Resolute Support) Afghánistán, včetně závěrečného odborně-taktického a certifikačního cvičení, které pod názvem MESSENGER řídí Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově již pátým rokem. Dále již třetím rokem zajišťuje další dva typy odborně-taktických a zároveň certifikačních cvičení, a to Úkolového uskupení EUTM – Mali s názvem SAHEL a Strážní roty BAF (Bagram Air Field) Afghánistán s názvem SHIELD.
  • Mezi velmi žádané a vysoce ceněné se zařadily také kurzy krizových situací pro novináře, diplomaty, humanitární pracovníky a pro civilní zaměstnance NATO. Dále to jsou také kurzy pro přípravu personálu do struktur NATO – CONAMS, nebo kurz CIVPOL – určený pro přípravu Policie ČR.
  • K významným zahraničním aktivitám lze přičíst také celou řadu cvičení zahraničních armád, které připravuje Centrum rozvoje a řízení přípravy ve spolupráci se Středisky obsluh výcvikových zařízení Libavá, Boletice, Hradiště a také s Centrem simulačních a trenažérových technologií.
  • Nelze opomenout ani činnosti zajišťující implementaci aliančních postupů a standartů do základních dokumentů AČR a podíl na výměně poznatků sloužících k rozvoji výcviku a vzdělávacích aktivit „Lessons Learned.“

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Březen 2016)