Branný den pro partnerskou základní školu

Branný den pro partnerskou základní školu

K partnerské mateřské školce Šikulce v letošním roce přibyla i partnerská základní škola, když velitel Velitelství výcviku‑Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas a ředitel Základní školy Morávkova Zdeněk Šlapal podepsali jen před pár měsíci smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci.

Jednou z akcí, které VeV‑VA v rámci této oficiální spolupráce pro tuto školu uspořádala, byl Branný den. Ten se uskutečnil ve středu 29. května přímo u vojáků, kam dorazily na tři stovky žáků, tedy z obou stupňů. Zde je čekalo celkem 13 stanovišť, a to jak zábavných, ale především i naučných, v rámci, kterých si mohli žáci i učitelé rozšířit své znalosti, dovednosti, obratnost.

Připravena byla technika, zbraně, házení granátem na cíl, přetahování lanem, lanová stezka, florbal, chemická, zdravotnická i topografická příprava, či střelba ze vzduchovky. A nejen to. Náš branný den totiž podpořil i BMATT, kdy se žáci mohli dozvědět některé zajímavosti z výcviku přímo od anglického instruktora, tedy v angličtině, ale i si je sami vyzkoušet. Pro ty, co angličtinou zatím na takové úrovni nevládnou, pak zajistili tlumočení naši instruktoři, působící u BMATT (Britský vojenský poradní a výcvikový tým). Dalším podpůrným prvkem byly Vojenské lesy a statky (VLS). I tam se poznávalo, ale i tvořilo. Žáci si tak z celého programu mohli odnést i vlastnoruční výtvory a také odměny za výhry ze soutěží. Tam se i hodně povzbuzovalo.

A s některými žáky bychom se měli vidět opět v příštím týdnu. Přijít by totiž měli společně s našimi partnerskými školkáčky ve středu do Aquaparku, na oplátku zase povzbudit družstvo AČR v soutěži vojenské plavání v rámci mezinárodního přeboru ve vojenském pětiboji.

Okamžiky z Branného dne přinášíme ve fotogalerii.

https://www.zsmoravkova.cz/aktualita/den-deti-ve-vojenskem-ujezdu-brezina


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Květen 2024)