CDV opět bojuje za zvýšení bezpečnosti na našich silnicích

CDV opět bojuje za zvýšení bezpečnosti na našich silnicích

Ve dnech 18. 5. a 19. 5. 2023 proběhly dvě na sobě nezávislé akce, které organizovalo Velitelství výcviku-Vojenská akademie prostřednictvím Centra dopravní výchovy. První s názvem „Den bezpečí a sportu“ v Moravských Málkovicích a druhá „BESIP se školou“ v Bohdalicích.

Obě tyto události cílily na osvětu a vzdělávání mládeže včetně těch nejmenších. Akcí se zúčastnily děti z prvního a druhého stupně základní škol a mateřské školy. Pro děti byla připravena edukační pracoviště ke zvýšení povědomí o bezpečném chování v provozu na pozemních komunikacích. Pracoviště byla směřována k situacím, se kterými se děti setkávají nejčastěji, například jízda zručnosti na jízdním kole a koloběžce, pochopitelně vybavenými povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. Po bezchybném projetí dané dráhy a několika zkušebních otázkách k prohloubení znalostí děti čekala sladká odměna. Dále děti procházely pracovištěm s praktickou ukázkou omezeného výhledu řidiče z vozidla T-810, vzhledem k výskytu ostatních účastníků provozu v těsné blízkosti vozidla a na místech nepokrytých zpětnými zrcátky (tzv. mrtvých úhlů). Součástí byly i ukázky bojového vozidla LOV Iveco, vozidla Toyota Hilux a motocyklu BMW F850GS-110.

Akce se uskutečnily před blížícími se školními prázdninami, což bývá zejména pro děti nejrizikovějším obdobím. Tato osvěta má zejména obrovský význam do budoucna z hlediska výchovy dětí vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, což se nám všem vrátí měrou vrchovatou.


Text a foto: npor. Bc. David Fišer, náčelník pracoviště CDV,
npor. Mgr. Jan Soldán, náčelník pracoviště CDV

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Květen 2023)