Čerstvé absolventy má i kariérový kurz pro nižší důstojníky

Čerstvé absolventy  má i kariérový kurz pro nižší důstojníky

Dne 15. června 2021 byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově ukončen další z kariérových kurzů nižších důstojníků. Ten byl realizován v distanční formě s využitím e-learningu a účastnilo se ho 104 posluchačů z útvarů a zařízení rezortu ministerstva obrany.

Podle slov náčelníka Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníka Josefa Stříteckého bylo studium pro posluchače zaměřeno na získání znalostí z bloků Obranná a bezpečnostní studia, Leadership, Vojenské umění a profesní příprava a Rozvoj ozbrojených sil. „Zkušenosti s e-learningem byly ze strany posluchačů různé,“ uvedl Střítecký. „Někteří si asynchronní způsob vzdělávání vyzkoušeli poprvé, jiní se s ním setkali už v jiných odborných kurzech jak v rámci AČR, tak i kurzech realizovaných v NATO.“ Vzhledem k tomu, že distanční forma kariérového kurzu zcela nahrazuje prezenční formu, bylo nutné, a z pohledu posluchače žádoucí, připravit široké spektrum studijních materiálů. „Protože se snažíme stále zlepšovat poskytnuté materiály, nabídli jsme posluchačům nejen studijní texty, ale také další druhy podkladů, např. e-knihy, videopřednášky a tak dále,“ řekl podplukovník Střítecký a zdůraznil, že v současné době je snahou zpracovat pro posluchače kurzu určité kvantum videopřednášek, které vysvětlují složitější tematiku nebo slouží jako průvodce poskytnutými materiály.

Videopřednášky se tak stávají nezbytnou součástí e-learningových kurzů a ve Vyškově je hodlají doplnit i o webináře a workshopy.

Rezort obrany klade na neformální vzdělávání velký důraz a uvědomuje si, že vzdělanost zaměstnanců je v nejlepším zájmu armádních lídrů a manažerů. Je proto žádoucí, že cílem kurzu není pouze dosáhnout u posluchačů určitého kvanta znalostí a dovedností, ale jde také o rozšíření obzorů, zvýšení efektivity týmové spolupráce a plnění osobních výzev jednotlivců.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červen 2021)