Čerstvé posily pro vojenské hasičské jednotky

Čerstvé posily pro vojenské hasičské jednotky

V termínu 9. 5. – 28. 6. 2022 byl organizován u úseku přípravy hasičských odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově letos již druhý turnus kurzu Nástupní odborný výcvik hasičů. Jedná se o základní odborný kurz pro nové příslušníky vojenských hasičských jednotek (VHJ), nezbytný pro výkon funkce hasič v AČR.

V průběhu náročného téměř dvouměsíčního kurzu posluchači získají nejen mnoho teoretických znalostí, ale především si osvojí potřebné praktické dovednosti. Patří sem například zvládnutí požární taktiky, používání věcných prostředků požární ochrany, sebezáchrana slaněním z výšky, pohyb v členitých zadýmených prostorech se sníženou orientací, záchrana osob z vodní hladiny a stavba norných stěn nebo vyprošťování osob při dopravních nehodách.

Letos kurz úspěšně absolvovalo již 26 hasičů. Druhý turnus byl mimořádný tím, že po delší době byla mezi posluchači zastoupena také jedna žena. Četařka Anna Postulková z VHJ Praha-Kbely právě absolvovaný kurz zhodnotila následujícími slovy: „Kurz byl pro mě velkou výzvou. Věděla jsem, že práce hasiče je zajímavá a rozmanitá, ale zároveň velmi náročná. To se mi také potvrdilo při výcviku. Hasič musí být velmi odolný, jelikož se při zásahu potýká se stresem, nervozitou a adrenalinem. Kurz byl pro nás všechny fyzicky i psychicky náročný, ale díky skvělému kolektivu, týmové spolupráci, vzájemné podpoře a vstřícnému přístupu instruktorů jsme nakonec vše zvládli. V následujících letech si chci rozšiřovat své znalosti a zvyšovat psychickou a fyzickou odolnost, abych byla co nejlépe připravena na situace, které mě u zásahu mohou potkat.“

Na závěr nezbývá než všem popřát hodně zdaru a pevné zdraví ve službě u vojenských hasičských jednotek. Poděkování za kvalitní přípravu a aktivní přístup patří také instruktorům, včetně externích.


Text: major Ing. Leoš Janda (náčelník úseku přípravy hasičských odborností)

Foto: kapitán Ing. Lukáš Pokorný (starší vedoucí lektor úseku přípravy hasičských odborností)

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červen 2022)