Cvičení „EUROPEAN SPIRIT“ 7. brigádního úkolového uskupení AČR v CSTT Brno

Cvičení „EUROPEAN SPIRIT“ 7. brigádního úkolového uskupení AČR v CSTT Brno

Ve dnech 25. 4. – 29. 4. 2016 probíhá u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT Brno) partnerské cvičení 7. brigádního úkolového uskupení Hranice za podpory počítačové techniky a simulace (Computer assisted exercise – CAX) s názvem „European Spirit“ – vedení bojové obranné operace.

Tohoto cvičení se za řízení štábu příslušníků 7. brigádního úkolového uskupení účastní celkem 160 cvičících zejména z jednotek 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, 15. ženijního pluku Bechyně, 73. tankového praporu Přáslavice, 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, 13. dělostřelecké brigády Jince a 33. tankového praporu rakouské armády.

Cílem tohoto cvičení je zdokonalit štáb 7. brigádního úkolového uskupení v procesu plánování boje a vedení a řízení bojové činnosti, ověřit zpracované standardní postupy velení, řízení a proces předávání zpráv a informací mezi řídícím štábem, jednotlivými podřízenými prapory a přidělenými jednotkami. V neposlední řadě prověřit schopnost příslušníků štábů praporů velet podřízeným jednotkám, správně vyhodnocovat činnost nepřítele a prověřit reakci jednotlivých center a středisek praporů na incidenty v průběhu bojové činnosti.

Cvičení CAX jsou nedílnou součástí přípravy velitelů a štábů příslušníků Armády České republiky před vlastním provedením velitelsko-štábních cvičení s částečným vyvedením vojsk do výcvikových prostorů AČR. A právě Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno je jedinečným zařízením AČR pro přípravu nejen jednotek pozemních sil AČR, ale i příslušníků vojenské policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému České republiky.


Text a foto: pplk. Ing. Jiří SIMMER

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Květen 2016)