Další řidiči absolvovali zkoušky třídnosti

Další řidiči absolvovali zkoušky třídnosti

V tomto týdnu proběhlo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie další přezkoušení žadatelů k získání třídnosti řidičů, které zabezpečovalo a organizovalo Centrum dopravní výchovy (CDV) v prostorech hal těžké techniky.

Přestože možnost získat třídnosti byla dána všem řidičům AČR, k pokusu o jejích získání se přihlásili pouze příslušníci zmíněného centra. Čtyři se snažili získat třídnost „řidiče III. třídy“ na vozidle Tatra 810 a jeden na BVP 2. K získání třídnosti „řidiče II. třídy“ se odhodlal jeden, který již však musel prokázat podrobnou znalost dvou vozidel, což v jeho případě byla vozidla Land Rover 110 a T 810.

„Přezkoušení se skládalo z testu z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy, dále testu z teoretických znalostí v oblasti provozu vojenských vozidel a následujících třech praktických zkoušek. Ty zahrnovaly prokázání znalostí ze zdravotnické přípravy, konstrukce vozidla a provádění jeho údržby,“ vysvětlil náčelník Úseku metodiky a profesní přípravy CDV, kapitán Alois Zálešák, přičemž kvitoval, že nelehké zadání všech dílčích zkoušek úspěšně splnili všichni uchazeči.

Odznaky třídnosti spolu s certifikáty převzali úspěšní absolventi v reprezentativních prostorách Síně tradic VeV-VA z rukou předsedy zkušební komise – náčelníka CDV podplukovníka Miloslava Stříže. Ten všem čerstvým držitelům třídnosti řidiče v závěru poděkoval za předvedení vysoké úrovně znalostí a dovedností zaručující vysokou připravenost k realizaci odborné přípravy řidičů AČR, která je hlavním posláním instruktorů CDV.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním kapitána Aloise Zálešáka

Foto: archviv CDV

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Prosinec 2022)