Knihovna AZ

Veřejná knihovna pro aktivní zálohu ozbrojených sil České republiky

Zákony:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110)
Zákon č. 219/1999 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219)
Zákon č. 221/1999 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-221)
Zákon č. 222/1999 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-222)
Zákon č. 585/2004 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585)
Zákon č. 45/2016 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-45)
Zákon č. 262/2006 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262)

Vyhlášky:

Vyhláška č. 79/2013 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79)
Vyhláška č. 146/2015 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-146)
Vyhláška č. 220/2016 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-220)
Vyhláška č. 263/1999 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-263)
Vyhláška č. 287/2016 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-287)
Vyhláška č. 328/2016 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-328)
Vyhláška č. 357/2016 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-357)

Koncepce a další dokumenty:

Bezpečnostní strategie České republiky
     (www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf)
Plné znění Bílé knihy o obraně
     (mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/plne-zneni-bile-knihy-o-obrane-55515/)
Obranná strategie České republiky
     (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/OS.pdf)
Dlouhodobý výhled pro obranu 2035
     (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/11_dlouhodobyvyhledproobranu2035.pdf)
Koncepce výstavby Armády České republiky 2025
     (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/KVA__R_ve__ejn___verze.pdf)
Koncepce výstavby Armády České republiky 2030
     (acr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf)
Koncepce operační přípravy státního území České republiky
     (web-opsu.army.cz/sites/web-opsu.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/koncepce_opsu_2016_fin.pdf)
Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky
     (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce-mobilizace.pdf)
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky
     (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce-az.pdf)
Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019 – 2024
     (pokos.army.cz/sites/pokos.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/koncepce_pokos_2019-2024_final.pdf)
Koncepce přípravy personálu pro potřeby rezortu Ministerstva obrany
      (mocr.army.cz/assets/ministr-a-ministerstvo/kariera-vzdelavani/vojenske-skolstvi/priloha-bez-nazvu_-00003.pdf)
Národní strategie pro čelení hybridnímu působení
      (mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/N__rodn___strategie_pro___elen___hybridn__mu_p__soben__.pdf)
Plán obrany České republiky
      (mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/Pl__n_obrany1.pdf)

Další odkazy:

Web resortu Ministerstva obrany ČR (www.army.cz/)
Náborový web Armády České republiky (kariera.army.cz/)
Web Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky (aktivnizaloha.army.cz/)
Web přípravy občanů k obraně státu (pokos.army.cz/)
Web Univerzity obrany (www.unob.cz/Stranky/default.aspx)

Česky